Viljandi Linnavalitsuse 19.08.2019 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Koolimineku toetuse väljamaksmine

2.2. Kutseõppe aastastipendiumi määramine

2.3. Õpilasstipendiumi määramine

2.4. Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide määramine

2.5. Viljandi Linnavalitsuse loomestipendiumide komisjoni koosseisu kinnitamine

2.6. Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 134 „Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasude kinnitamine" muutmine

3. Majandusküsimused

3.1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

3.2. Kinnistule Reinu põik 4 hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine

3.3. Riigihanke ,,Elektrienergia Viljandi Linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele 2020. aastaks" korraldamine

4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Kinnistute Raudtee 2 ja Raudtee 4 detailplaneeringu kehtestamine

4.2. Kinnistu Oja tee 3a detailplaneeringu kehtestamine

5. Muud küsimused

5.1. Kaasava eelarve menetlus

5.2. Viljandi Linnavalitsuse korterikomisjoni koosseisu kinnitamine

5.3. Viljandi vallalt Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate ostmiseks