2020. aasta tegevustoetused

2020. aastaks eraldatud tegevustoetused

Kultuurivaldkond:

 

Spordivaldkond:

 

Haridusvaldkond:

 

Sotsiaalvaldkond:

 • MTÜ Viljandimaa Invaühing - 200 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Kutsehaigete Ühing - 200 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Diabeetikute Selts - 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Singel Kodu - 2 627 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Epilepsia Ühing - 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm - 700 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing - 900 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus - 3 303 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Reumaühing - 400 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Pensionäride Liit - 6 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Lasterikkad - 10 000 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Töötoad - 3 000 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit - 150 eurot 2020 a  tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Teeme - 660 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda - 12 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaegkuuljate Ühing - 200 eurot 2020 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Kutsehaigete Ühing - 200 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • SA Perekodu - 3980 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Memento Viljandi Kurtide Ühing - 350 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks.

Kokku 45 870 €