Eelarved

« Tagasi

Viljandi linna 2018. aasta eelarve

Lühiülevaade Viljandi linna 2018. aasta eelarvest

_____________________________________________________

Eelarve täitmine

Hallatavate asutuste ning linnavalitsuse struktuuriüksuste tekkepõhine eelarve täitmine on kajastatud alloleval lingil avanevas Exceli-tabelis, tulud ning kulud leiate erinevatelt töölehtedelt.

Kulude ja tulude eelarvete tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2018 
(andmed seisuga 26.02.2019)

Eelarve täitmise avalik vaade: hallatavad asutused

Eelarve täitmise avalik vaade: linnavalitsuse struktuuriüksused

 

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajatel on eelarvete täitmist võimalik vaadata Fredi KOV veebirakendusest: 

https://fredikov.resta.ee/viljandilv/rdLogon.jsp.
Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, mille saab küsida rahandusameti juhatajalt.

______________________________________________________

Viljandi linna raamatupidamise aruanded saldoandmike infosüsteemis

______________________________________________________

Viljandi linna eelarveandmik I kvartal - tekkepõhine täitmine

Viljandi linna eelarveandmik II kvartal - tekkepõhine täitmine

Viljandi linna eelarveandmik III kvartal - tekkepõhine täitmine

Viljandi linna eelarveandmik IV kvartal - tekkepõhine täitmine

 

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine 31.12.2018 seisuga

______________________________________________________

Kehtiv eelarve

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2018. aasta IV alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 21.12.2018 määrus nr 25)

21.12.2018 kinnitatud alaeelarvete muutmise tabelid Excelis

 

Viljandi linna 2018. aasta III alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 määrus nr 24)

10.12.2018 kinnitatud alaeelarvete muutmise tabelid Excelis

 

Viljandi linna 2018. aasta II alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 22.10.2018 määrus nr 20)

22.10.2018 kinnitatud alaeelarvete muutmise tabelid Excelis

 

Viljandi linna 2018. aasta I alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 määrus nr 11)

09.07.2018 kinnitatud alaeelarvete muutmise tabelid Excelis

_____

Viljandi linna 2018. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 12.02.2018 määrus nr 3)

12.02.2018 kinnitatud alaeelarvete tabelid Excelis

 

Linnavolikogus kinnitatud eelarve ja lisaeelarve

Viljandi linna 2018. aasta II lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 29.11.2018 määrus nr 35)

Viljandi linna 2018. aasta I lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 20)

Viljandi linna 2018. aasta eelarve
(Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 8)

______________________________________________________

Eelarve menetlemine linnavolikogus:

Eelnõude menetlemise kohta komisjonides ja volikogus on täpsem info leitav linna veebilehel volikogu alajaotuses: http://www.viljandi.ee/istungite-materjalid

Viljandi linna 2018. aasta II lisaeelarve eelnõu (esitatud linnavolikogule 12.11.2018)

Viljandi linna 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu (esitatud linnavolikogule 11.06.2018)

 

Viljandi linna 2018. aasta eelarve eelnõu (esitatud linnavolikogule II lugemiseks 08.01.2018)

Viljandi linna 2018. aasta eelarve eelnõu (esitatud linnavolikogule I lugemiseks 30.11.2017)

______________________________________________________

Õppekoha tegevuskulu maksumused Viljandi linna haridusasutustes

Viljandi Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldus nr 85 Õppekoha tegevuskulu maksumuse kinnitamine 2018. aastaks

______________________________________________________

Reservfondi kasutamine 2018

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi kasutamise koondtabel

Reservfondi kasutamise kord

______________________________________________________

Õigusaktid

Viljandi linna 2018. a eelarve projekti koostamise tingimused

Viljandi linna finantsjuhtimise kord

______________________________________________________

2018. aasta linnaeelarvest tegevus- ja projektitoetuste taotlemise avalduste vormid ja toetuste taotlemise korra leiate menüüst: kultuur, sport ja vaba aeg.

 

Audiitorile fail