Eelarved

« Tagasi

Viljandi linna 2011. aasta eelarve

Eelarve täitmine:

Eelarve täitmise aruanne 31.12.2011
 

 

Reservfondi kasutamine:
Viljandi linna 2011. aasta eelarve reservfondi kasutamine seisuga 31.12.2011

 

 

Eelarve menetlemine linnavalitsuses:


Viljandi linna 2011. aasta alaeelarvete muutmine 
(Viljandi Linnavalitsuse xx..2011 määrus nr xx)


Viljandi linna 2011. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse xx.2011 määruse nr xx)

 

Viljandi linna 2011. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse xx.2011 määrus nr xx)


Viljandi linna 2011. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse xx.2011 määrus nr xx)


Viljandi linna 2011. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse xx.2011 määrus nr xx)

 


Viljandi linna 2011. aasta alaeelarved 
     (Viljandi Linnavalitsuse xx.2011 määrus nr xx)


 

Eelarve menetlemine linnavolikogus:

Viljandi linna 2011. a II lisaeelarve (Viljandi Linnavolikogu xx.2011. a määrus nr xx)

 

Viljandi linna 2011. a I lisaeelarve (Viljandi Linnavolikogu xx.2011. a määrus nr xx)

 

Viljandi linna 2011. a eelarve kinnitamine (Viljandi Linnavolikogu xx.2011. a määrus nr xx)

___________________________

Viljandi linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja lisa
     (Viljandi Linnavalitsuse 30.08.2010 korraldus nr 453)