15.02.21

VILJANDI LINNA 2021. AASTA EELARVE

 

Lühiülevaade 2021. a eelarvest

 

KEHTIV EELARVE

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2021 määrus nr 2)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

____________________________

Linnavolikogus kinnitatud eelarve

Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine
(Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrus nr 100)

____________________________

2021. A EELARVE MENETLEMINE

Viljandi linna 2021. aasta eelarve II lugemine
(esitatud linnavolikogule 11.01.2021)

Viljandi linna 2021. aasta eelarve I lugemine
(esitatud linnavolikogule 30.11.2020)

___________________________________________________

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõude menetlemine

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend
eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

2021. A TEGEVUSTOETUSED JA KOHAMAKSUMUSED

2021. aasta tegevustoetuste otsused
(Viljandi Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldus nr 501)

 

2021. aasta õppekoha tegevuskulu maksumused
Viljandi linna munitsipaalasutustes

(Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2021 korraldus nr 59)

___________________________________________________

2021. A EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED

Viljandi Linnavalitsuse 07.09.2020 määrus nr 12 
Viljandi linna 2021. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2021. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

Lisad Excel-vormingus Amphora sisekeskkonnas

___________________________________________________

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajad koostavad eelarve Fredi KOV veebirakenduses: https://fredikov.resta.ee/viljandi

Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, mille saab küsida rahandusameti juhatajalt.

Aruannete vaate kasutusjuhend

Eelarvete vaate lühike kasutusjuhend

Eelarvete vaate põhjalik kasutusjuhend

___________________________________________________

ÕIGUSAKTID

___________________________________________________