Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

435 4739
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Jaak Reinula

Juhtivarhitekt

Projekteerimistingimuste taotluste vastuvõtmine ning eelnõude koostamine. Detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine ja eelnõude koostamine

435 4743

5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

435 4742; 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee

Kristi Kangilaski

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine

435 4744; 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee

Hans Priks

Ehitusinspektor

Ehitus- ja kasutuslubade väljastamine

435 4741; 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Urmas Parre

Maakorralduse spetsialist

Maaküsimuste tööde korraldamine, kontrollimine ja eelnõude koostamine, linnavara omandamise ja võõrandamise toimingute ja dokumentide ettevalmistamine

435 4754

urmas.parre@viljandi.ee

Kertu Rang

Planeeringu-
spetsialist

Detailplaneeringute koostamise korraldamine, avalikkuse kaasamine ja eelnõude koostamine, detailplaneeringute andmekogude pidamine, planeeringute koostamises osalemine

5194 3746

kertu.rang@viljandi.ee