16.05.19

Kaasav eelarve 2019

Lõpphääletusel osalesid:

 1. Paala järve ülemise osa puhastamine ja päästmine kinnikasvamisest      
 2. Jaani kiriku torni remont                                                                            
 3. Viljandi Kesklinna Kooli (KLK) staadionile välijõuväljaku rajamine       
 4. LennuHoov                                                                                                  
 5. Huntaugu valgeks                                                                                       
 6. Skatepark Lastepargi juurde                                                                       
 7. Jalgrattahoidjad/katusealused                                                                     
 8. Välijõusaal Männimäe terviseraja äärde                                                    
 9. Metsikud lilled murualadele                                                                       
 10. Kaasaegne heiteväljak                                                                                
 11. Pingid linna                                                                                                 
 12. Madalseiklusrada – Jakobsoni tänava pargi mitmekülgseks õuesõppeks kohandamine
 13. Trepp Valuoja orgu läbivale teele    
 14. Turvaliselt poodi 

Võitis: Paala järve ülemise osa puhastamine ja päästmine kinnikasvamisest

Toimetaja: REET ALEV

Kaasav eelarve 2016

Lõpphääletusel osalesid:

 1. Armumaasikas
 2. Kirikumäe teerajad ja Anton Irve mälestuskivi ümbruse renoveerimine
 3. Kõrgete kõnnitee äärekivide kaldu lõikamine lõikumiskohal sõiduteega.
 4. Lastepargi renoveerimine
 5. Männimäe mänguväljaku renoveerimine
 6. Paala järve ranna korrastamine/arendamine
 7. Ranna spordiväljakute korrastamine
 8. Valuoja oru ringteed ühendav kergliiklustee
 9. Viljandi Kesklinna Kooli korvpalliväljaku kaasajastamine multifunktsionaalseks pallimänguväljakuks
 10. Välijõusaal Valuoja orgu - Viljandi hoolib tervisest

Võitis: Paala järve ranna korrastamine/arendamine