Lasteaialaste toitlustamise toetus

05/04/17
 

Kirjeldus

Lasteaialaste toitlustamise toetust on õigus saada:

  • perel rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn;
  • perel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (2016. aastal 260 eurot pere esimese liikme ning alaealise lapse kohta ning 208 eurot pere teise ja enama täisealise liikme kohta). Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.

Sissetulekutes ei võeta arvesse riiklikke peretoetusi.

Toetuse suurus

Toetuse suurus kujuneb toitlustusfirma poolt esitatud arvete põhjal.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 76  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Vastutaja

Toetuste spetsialist
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toidutoetuse saamiseks tuleb avaldused esitada igal aastal 20. aprilliks, 20. augustiks ja 20. detsembriks. Hilinenud või ilma vajalike lisadokumentideta avaldused läbivaatamisele ei kuulu.


Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 5.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11; 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus;
  • kõikide leibkonnaliikmete kolme eelneva kuu pangakonto väljavõtted ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Toetus kantakse arve alusel toitlustusfirmale. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.