Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti juhataja.

Viljandi linnavalitsuse loodava kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

 

Ameti juhataja teenistuse peamine eesmärk on kinnisvara haldusameti ameti töö juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, kogu Viljandi linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, Viljandi linna kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus;

- soovitavalt omandatud kinnisvara halduri või haldusjuhi kutse 

- vähemalt kahe aastane erialane või juhtimisalane töökogemus;

- väga hea planeerimis- ja analüüsioskus;

- projektipõhistes tegevustes osalemise kogemus;

- heal tasemel arvuti kasutamise oskus;

- vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;

- väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;

- lahendustele ja tulemustele orienteeritus;

 

Omalt poolt pakume võimalust arendada välja kuluefektiivne ja avaliku halduse põhifunktsioone toetav linnale kuuluva kinnisvara haldamise struktuur. 

 

Täiendav info abilinnapealt Kalvi Märtin tel 435 4713, 5055922 või e-kiri kalvi.martin@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust ja kutset tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 6. aprilliks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi linnavalitsus võtab tööle autojuhi

Autojuhi peamised ülesanded on:

linnavalitsuse teenistujate transpordialane teenindamine ametisõitudel;

linnavalitsuse sõidukite puhtuse ja tehnilise seisukorra tagamine;

haldusülesannete täitmine.

 

Oled sobiv kandidaat kui:

omad B- ja C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;

omad varasemat töökogemust autojuhina;

omad vähemalt keskharidust;

oled kohusetundlik, viisakas, abivalmis;

vajadusel oled valmis töötama ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel.

 

Täiendav info haldus- ja personalijuhilt tel 435 4737, 510 5895 või saada e-kiri terje.metsanurm@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus (CV) ja mootorsõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 22. märtsiks 2017 k.a Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjale

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate lasteaedade ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Võimalus töötada poole kohaga (hommikupoole)

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Nõudmised kandidaadile:

• kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

 

Soovituslik:

• B-kategooria juhiluba

• isikliku sõiduki kasutamise võimalus

 

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

 

CV ja palgasoov palume saata Viljandi Linnahooldusele 10. aprilliks k.a. Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee