Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti hooldusjuhi

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Hooldusjuhi ametikoha põhiülesandeks on Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga, hoonete kasutajate rahulolu tagamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • eelnev tehnosüsteemide hooldusalane töökogemus;
 • soovitavalt kõrgharidus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus.

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Kandidaadil esitada Viljandi linnavalitsusele (Linnu t 2, Viljandi) 31. oktoobriks k.a , elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja hoone Laidoneri plats 5 ülevaatusakt. Ülevaatusakti koostamiseks võtta ühendust kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägiga tel 435 4752 või e-kiri andres.magi@viljandi.ee

 

Viljandi Veekeskus AS nõukogu võtab konkursi korras tööle juhatuse liikme

Viljandi Veekeskus AS on Viljandi linna ja Viljandi valla poolt ellu kutsutud äriühing, mille eesmärgiks on Viljandi linna veekeskuse rajamine ning selle haldamine.

Peamised tööülesanded:

 • Veekeskuse projekteerimise, ehituse ja haldamise ette valmistamine, äri- ja finantsplaani korrigeerimine, tegevuste ajakava koostamine ning sellest kinni pidamine.
 • Veekeskuse projekteerimis- ja ehitusprotsessi koordineerimine, sealhulgas hangete ettevalmistamine, kooskõlastamine ning läbiviimine.
 • Viljandi Veekeskus AS eelarve koostamine, selle täitmise eest vastutamine.
 • Viljandi Veekeskus AS kommunikatsiooni juhtimine, partneritega koostöö korraldamine.
 • Viljandi Veekeskus AS-le kuuluva kinnistu, Vaksali tn 2, Viljandi, haldusküsimuste korraldamine, rentnikega seotud küsimuste lahendamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Varasem kogemus rajatiste projektide kavandamisel, projekteerimisel ja ehitusprotsessil osalemisel.
 • Varasem juhtimiskogemus.
 • Lepingute ja riigihangetega seotud õigusaktide tundmine.
 • Äriühingu eelarve koostamise valdamine.
 • Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning organiseerimisvõime.
 • Oskus töötada iseseisvalt ja koos meeskonnaga.
 • Süsteemne mõtlemine, tervikpildi nägemise oskus ja analüüsivõime.
 • Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles, inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Pakume:

 • Võimalust osaleda ainulaadse objekti valmimise ette valmistamise ja teostamise protsessis.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.
 • Mitmekülgset eneseteostust ja arengut.

Viljandi Veekeskus AS juhatuse liikmega sõlmitakse tähtajaline tööleping 2 (kaheks) aastaks, võimalusega pikendada lepingut veel 1 (ühe) aasta võrra.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) märgusõnaga „Juhatuse liige" hiljemalt 01. november 2017 e-posti aadressile veekeskus@viljandi.ee.

Lisainformatsioon: Viljandi Veekeskus AS nõukogu esimees Ando Kiviberg – ando.kiviberg@viljandi.ee.

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjatele

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate kinnistute ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Tööaeg 6.00-15.00

Nõudmised kandidaadile:

 • kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

Soovituslik:

 • B-kategooria juhiluba
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus
 • eelnev töökogemus

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

CV  palume saata Viljandi Linnahooldusele Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee