Info ja uudised sotsiaaltöös

 

***************************************************************************************************************

 

Laagritesse saab broneerida soodustuusikuid

Head lapsevanemad, alanud on soodustuusikute broneerimine laagritesse. 

Nimekiri 2022. aasta püsi- ja projektilaagritest, kuhu saab soodustuusikuid broneerida

Infot laagrite maksumuse kohta veel ei ole, sest korraldajad alles selgitavad hindasid välja seoses toiduainete, elektri jms hindade tõusuga. Induktiivset hinda saab laste heaolu spetsialist küsida kohtade broneerimisel.

Palun andke oma soodustuusiku soovist teada hiljemalt esmaspäeval, 24. jaanuaril kella 14-ks Viljandi linnavalitsuse laste heaolu spetsialistidele telefoni või e-kirja teel. Laste heaolu spetsialistid võtavad laagriga ühendust ja broneerivad koha teie soovitud laagrisse.

Laste heaolu spetsialistide kontaktandmed:

Eliise Tiidussalu; tel. 435 4765, 5307 4892, e-post eliise.tiidussalu@viljandi.ee;

Kaja Suur: tel 435 4762, 5373 5573, e-post kaja.suur@ viljandi.ee;

Anneli Valner: tel 435 4728, 5333 2288, e-post anneli.valner@viljandi.ee;

Külli Frey: tel 435 4760, 5347 7027, e-post kylli.frey@ viljandi.ee.

 

***************************************************************************************************************

 

Viljandi Linnavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".


Projekti kestus on 01.01.2022-31.12.2022.

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
 • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • vastab ühele järgmistest tingimustest:
   
 • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras; 
 • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma. Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust. Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

 

Infot "ISTE" projekti kohta saab ka SIIT.

 

Lisainfo

Kati Kotsar

kati.kotsar@viljandi.ee

5855 2558

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine''

 

*************************************************************************************************