Seeniorite Nõukoda

Viljandi Linnavolikogu juurde moodustati Viljandi Linnavolikogu 30. jaanuari 2014 otsusega nr 56 Viljandi Linnavolikogu ajutine komisjon, Viljandi Seeniorite Nõukoda, mis koondaks endasse Viljandi linna vanema generatsiooni teadmised, oskused ja tarkuse ning suunaks selle Viljandi linna juhtimise protsessi.

Viljandi Seeniorite Nõukoja tegevuse eesmärgiks on järjepidevuse säilitamine ja jätkusuutlikkuse tõhustamine ning pika staažiga ja eakate linnakodanike panuse väärtustamine, samuti suhtlemine, tegutsemisvõimaluste loomine pensionäridele ja heaoluühiskonna mõtteviisi arendamine.

30. jaanuaril 2014 võttis Viljandi Linnavolikogu vastu määruse nr 6 "Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja põhimäärus". 26 juunil 2014 muutis Viljandi Linnavolikogu Seeniorite Nõukoja põhimäärust.

Viljandi Linnavolikogu 3. novembri 2017 otsusega nr 12 kinnitati Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja esimeheks Priit Kaup.