Ruumi omaniku avaldus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Ruumi omanikul on õigus taotleda kohaliku omavalitsusüksuse pädevalt asutuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist, kui:

  1. isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja
  2. isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
  3. isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Elukoha andmete muutmise taotlemisel kinnitab ruumi omanik allkirjaga eeltoodud punktides 1, 2 ja 3 sätestatud asjaolusid.

Aadressi muutmise avalduse esitamiseks on neli võimalust:

  •  kasutada rahvastikuregistri e-teenust (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  •  saata elukohateade e-postiga (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  •  saata elukohateade postiga (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  •  täita elukohateade registripidaja juures kohapeal.

Kestvus Registripidaja teeb ruumi omaniku avalduse selle saamisest arvates  kümne tööpäeva jooksul isikule posti teel teatavaks rahvastikuregistris märgitud elukoha aadressil ja avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (üks kuu). Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadaande avaldamise põhjus, isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg.
 
Õigusaktid 

Menetleja  Tiina Põder,  tiina.poder@viljandi.ee, 435 4748

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud dokumendid

* isikut tõendav kehtiv dokument

Tulemus 

Avaldus rahuldatakse kui isikul puudub õigus kasutada antud eluruumi oma elukohana.

Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei rahulda ruumi omaniku taotlust, kui:

  1. isik taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadaannetes avaldamisest arvates ühe kuu jooksul tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana;
  2. isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.

Viide:

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks