Rohelise tänava tööstuspiirkond

Ülevaade

Tööstuspiirkond on rajatud ligemale 17 hektari suurusele Tallinna tänava ja Musta tee vahelisele alale. 2006. aastal valmis kahte tänavat ühendav ning mitmetele kruntidele ligipääsu tagav Roheline tänav koos põhiliste kommunikatsioonidega.

Rohelise tänava tööstuspiirkond on Viljandi linna tööstuspiirkondadest väikseim, kuid selle arengut toetab Leola tänava ääres asuv polüfunktsionaalsete keskuste ala, kuhu on koos tööstusala arenguga koondunud mitmeid jaekaubandusettevõtteid ja büroohooneid.

Piirkonnas tegutseb mitmesuguseid ettevõtteid: Toru-Jüri, Electrum, Rael Autokeskus, AS Toode jne ning mitmeid ettevõtjaid koondavad kaubanduskeskused Home Gallery ja Day Off.

Arenguperspektiivid

Tööstuspiirkond on arendusfaasis. Rohelise tänava kruntide hoonestusõigused on seatud aastatel 2007-2009. Piirkonnas asub üks riigi omandis olev krunt, aadressil Roheline tänav 8, kus tegutseb ilmajaam.

Kommunikatsioonid

Keskküte (AS Esro)

Vesi ja kanalisatsioon (Viljandi Veevärk AS)

Elekter

Gaas (AS Fortum Termest)

Jäätmed (AS Eesti Keskkonnateenused)

Juurdepääsuteed