Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine

19/10/16

Kirjeldus

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning kellel esineb:

keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Toetuse maksumus

Tasuta

Toetuse kestvus

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Õigusaktid

Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90: ,,Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused.''

Vastutaja

Silvi Reimann
puuetega inimeste hoolekande spetsialist
e-post: silvi.reimann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks on vajalik tulla Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

Vastuvõtt: E, N kell 9-11.30 ja 13.30-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • Isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus
  • Lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.
  • Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalkalle.

Tulemus

Õigustatuse korral väljastatakse puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.