Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

Raua tn 6a krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 20.12.2017-04.01.2018. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016.

Projekteerimistingimusi näeb siin.

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015

Projekteerimistingimusi näeb siin.

Endla tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 27.05.-06.06.2019.

Projekteerimistingimusi näeb  siin.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 istungil otsustati saata avalikule väljapanekule projekteerimistingimused krundil Arkaadia aed 4 juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 22.06 kuni 02.07.2019.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda siin.