Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE KUUENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 25. mail 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu kehtestamine (2017/557)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu)
 
2. Viljandi Linnavolikogu 30.03.2017 otsuse nr 402 „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine (2017/561)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi linna osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus (2017/562)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Viljandi linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (2017/559)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
5. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord (2017/560)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine (2017/558)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Kalle Jents (kultuurikomisjon)
 
7. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord (2017/564)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
8. Viljandi linnapeale ja abilinnapea(de)le töötasu määramine (2017/563)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees