Viljandi Linnavolikogu 27.02.2020 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHEKÜMNE KAHEKSANDALE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 27. veebruaril 2020, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna jäätmevaldajate registri põhimäärus (2020/239)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Marko Suvisild (majanduskomisjon)
 
2. Loa andmine haljastus- ja aiajäätmete kogumise ja vedamise teenuse ostmiseks
(2020/238)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Marko Suvisild (majanduskomisjon)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
3. Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord (2020/209-1), II lugemine
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Marko Suvisild (majanduskomisjon)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon
 
4. ESRO kiri Kaugküttepiirkonna muutmisest
Ettekanne: Helir Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon
Marko Suvisild (majanduskomisjon)
 
5. Volikogu kirjavahetus
6. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit