Viljandi Linnavolikogu 30.03.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE NELJANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi Päevakeskuse põhimäärus (2017/542-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
2. Volituste andmine avaliku liiniveo korraldamise hanke läbiviimiseks (2017/550)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Kinnistu võõrandamine (2017/543)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks nõusoleku taotlemine (2017/548)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/545)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/547)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/549)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2016 määruse nr 91 „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord" muutmine (2017/544)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
9. Linna esindamiseks ametlike delegatsioonide moodustamine (2017/546)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
10. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2017/551)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees