Viljandi Linnavolikogu 26.04.2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. aprillil 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (2018/67-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Liis Aedmaa (kultuurikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
2. Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses" täiendamine (2018/72)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Margi Suurmets (hariduskomisjon), Liis Aedmaa (kultuurikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
3. Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord (2018/73)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
4. Kinnistule nr 3331039 aadressiga Riia maantee 68 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (2018/74)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Viljandi linna osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus (2018/75)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Volikogu kirjavahetus
7. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees