Viljandi Linnavolikogu 18.06.2020 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KOLMEKÜMNE TEISELE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 18. juuni 2020, algusega kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine (2020/264)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (2020/258-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Leola 12a hoone energiatõhusaks muutmiseks (2020/265)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi jäätmejaama projekteerimisteenuse tellimiseks (2020/268)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Männimäe jalgpallihalli projekteerimis-ehitustööde ostmiseks (2020/267)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
6. Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine (2020/269)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine (2020/266)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise kord (2020/270)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
 
9. Sotsiaalteenuste määruste muutmine (2020/271)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit