Viljandi linna kooliminekutoetuse maksmine

Kirjeldus

Koolimineku toetus on ühekordne toetus 1. klassi astujale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt 12 kuud enne kooli astumist Viljandi linn.

Toetust taotleb lapse vanem, eestkostja või hooldaja.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Taotleja võlgnevuse korral Viljandi linna ees tasaarveldatakse võlgnevus.

Toetust makstakse taotlejale juhul, kui laps asub õppima Viljandi linnasasuvas üldhariduskoolis või  oma hariduslike erivajaduste või õppekeele tõttu asub õppima mujale.

Õigusaktid
Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

435 4764

 

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemine tähtaeg on üldjuhul 25. juuli.

Toetus makstakse välja ülekandena taotleja kontole üldjuhul 10. augustiks.

Avalduse vormi saab kätte:

  • koolieelsete lasteasutustes käivad lapse koolieelsetest lasteasutustest;
  • kodune laps posti teel registrijärgsele aadressil;
  • Viljandi linna kodulehelt, või Viljandi Linnavalitsuse hoonete avariiulitelt
Vajaminevad dokumendid Vormikohane avaldus
Tulemus Lapse kooliminekuga seotud kulutuste osaline katmine omavalitsuse poolt.

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
You need to log in to perform this action!