Linnavalitsuse alatised komisjonid

Loomestipendiumide taotluste läbivaatamise komisjon

Põhimäärus

Esimees: valdkonda kureeriv abilinnapea
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees
                pearaamatupidaja
                kultuuri- ja noorsootöö spoetsialist
                linnakunstnik Malle London
                Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi
                Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa


Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjon

Põhimäärus

Esimees: valdkonda kureeriv abilinnapea
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees
                rahandusameti juhataja
                kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
                Viljandi Spordikeskuse juhataja Mati Jürisson
                Viljandi Spordikooli direktor Andres Kallavus
                Viljandi Gümnaasiumi vilistlane Mikk-Mihkel Vaabel


Haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjon

Põhimäärus

Esimees: abilinnapea (sotsiaalameti ning haridus- ja kultuuriameti valdkond)
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja
                Viljandi Noorte Volikogu esindaja 
                lastekaitsespetsialist
                haridusspetsialist
                huvikoolide esindaja


Sotsiaalkomisjon

Põhimäärus

Komisjoni juhatab: sotsiaalameti juhataja Livia Kask
Liikmed: abilinnapea Janika Kivistik
                 toetuste spetsialist Karin Kiis
                 toetuste spetsialist Gaide Mikkor
                 eestkoste ja hoolduse spetsialist Kati Puidet
                 lastekaitsespetsialist Piret Kangur
                 linnasekretär Ene Rink
                 Viljandi Päevakeskuse juhataja Marek Mumm
                 Villu Maamägi
                 Ardo Agasild


Laste hoolekande komisjon

Põhimäärus

Esimees: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Esimehe asetäitja: Viljandi linna munitsipaalkooli direktor
Sekretär: sotsiaalameti lastekaitsespetsialist
Liikmed: Viljandi linna munitsipaalkooli psühholoog
                Viru Vangla kriminaalhooldusametnik 
                Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo Viljandi politseijaoskonna piirkondliku politseitöö teenistuse
                noorsoopolitseinik 


Korterikomisjon

Põhimäärus

Esimees: abilinnapea Kalvi Märtin
Liikmed: majandusameti juhataja Riho Tipp
                kantselei jurist Marko Kotsar
                kantselei registripidaja Tiina Põder
                majandusameti linnavara spetsialist Ilme Kurro


Liikluskomisjon

Põhimäärus

Esimees: Kalvi Märtin - abilinnapea
Sekretär: Heikki Teearu - majandusameti teedespetsialist
Liikmed: Ardo Agasild - volikogu liige
                Rein Triisa - linnavalitsuse liige
                Riho Tipp - majandusameti juhataja
                Kaidi Braun – jalakäija
                Alard Tallo - Maanteeameti liikluskorralduse peaspetsialist
                Gert Elmaste – asjatundja puuetega inimeste vajaduste küsimuses
                Janno Laht - Eesti Keskkonnateenused ASi meister
                Kaupo Kase - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
                Alar Sadam - Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juht
                Rando Sepp - ettevõtja
                Reevo Maidla - autojuht
 

Ettevõtluskomisjon

Põhimäärus

Esimees: Margus Keerutaja - AS Sovek juhatuse liige, linnavalitsuse liige
Liikmed: Erich Palm - Viljandi Maavalitsus, maavanem
                Ando Kiviberg - Viljandi Linnavalitsus, linnapea
                Rain Hüva - AS Viljandi Aken ja Uks, juhatuse liige
                Piret Raud - AS SEB Pank, vanemkliendihaldur
                Merike Ohak - Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Viljandi nõustamis- ja teeninduskeskuse juht
                Kaarel Lehtsalu - SA Viljandimaa Arenduskeskus, juhataja
                Toomas Värva - AS Mivar-Viva, juhatuse liige
                Harri Juhani Aaltonen - AS Hansa Candle juhatuse liige, linnavolikogu liige
              

Elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjon

Põhimäärus

Esimees: sotsiaal- ja haridusvaldkonna abilinnapea
Aseesimees: haridus- ja kultuuriameti juhataja 
Liikmed:  haridusspetsialist
                 lastekaitsespetsialist
                 Viljandi Jakobsoni Kooli õppealajuhataja
                 Viljandi Kesklinna Kooli õppealajuhataja
                 Viljandi Paalalinna Kooli õppealajuhataja
                 Viljandi maakonna nõustamiskomisjoni esindaja


Projektide läbivaatamise komisjon

Põhimäärus

Esimees: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja
Esimehe asetäitja: ehitusinspektor
Liikmed: valdkonda kureeriv abilinnapea
                arhitektuuriameti juhtivarhitekt
                kultuuriväärtuste spetsialist
                majandusameti juhataja
                maakorralduse spetsialist
                keskkonnaspetsialist
                haljastus- ja heakorraspetsialist
                teede spetsialist
                ehituse peaspetsialist


Haljastuskomisjon

Põhimäärus

Esimees: valdkonda kureeriv abilinnapea
Aseesimees: majandusameti juhataja
Sekretär: haljastuse ja heakorra spetsialist
Liikmed: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja
                keskkonnaspetsialist 
                Viljandi Linnahoolduse spetsialist

 
Kriisikomisjon

Põhimäärus

Viljandi linnapea Ando Kiviberg
Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin
Viljandi abilinnapea Janika Kivistik
Viljandi Linnavalitsuse majandusameti juhataja Riho Tipp
Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov
AS Viljandi Veevärk juhataja Toomas Porro
ESRO AS tegevdirektor Enn Rõigas
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik
Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht Künter Pedosk
AS Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni juhataja Jaan Viljas
Kaitseliidu Sakala maleva malevapealik Ahto Alas
OÜ Elektrilevi juhtimiskeskuse sektorijuhataja Aivar Sõõru
SA Viljandi Haigla juhataja Priit Tampere (asendusliige Rein Telling)
EELK Viljandi Jaani Koguduse õpetaja Marko Tiitus