Kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify

Lisainfo:

Viljandi linna pearaamatupidaja Anneli Rähn, tel 43 54 729, anneli.rahn@viljandi.ee
Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.