Surnuaiapühad 2020

Laupäeval 27. juunil

Kell 11 jumalateenistus Toome tänava kalmistul. Teenib õpetaja Marko Tiitus

Kell 13 jumalateenistus Pärnu mnt. kalmistul. Teenib õpetaja Allan Praats

 

Pühapäeval 28. juunil

Kell 11 Pihi- ja armulauateenistus Viljandi Pauluse kirikus.

Kell 12 jumalateenistus Viljandi Vanal kalmistul. Teenib õpetaja Marko Tiitus, osaleb Viljandi Linnakapell Brass Arno Antoni juhatusel.

Kell 14 jumalateenistus Viljandi Metsakalmistul. Teenib õpetaja Allan Praats, osaleb Viljandi Linnakapell Brass Arno Antoni juhatusel.

Kalmistud

Hauaplatse on võimalik leida portaali www.kalmistud.ee kaudu.

  • Viljandi linna kalmistuid (Metsakalmistu, Vana kalmistu, Pauluse koguduse kalmistu, Toome kalmistu, Hiie kalmistu) hooldab Viljandi Linnahooldus.
  • Kõikidel neil kalmistutel väljastab hauaplatsi, registreerib matmise ja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu üks kalmistute haldur. Kalmistute halduri poole tuleb pöörduda ka kõikide kalmistu haldamist, kasutamist ja hooldamist puudutavate küsimustega. Võimalus on tööpäeviti kell 8–16 ette helistada või ühendust võtta e-posti teel ja kalmistul kokkusaamine kokku leppida.
  • Tel. 5302 2991 (tööpäeviti kell 8-16), e-post: kalmistud@viljandi.ee – kontaktid on olemas Viljandi linna kodulehel ja matusebüroodes .
  • Vana kalmistu kabelit haldab ja annab matusetalitusteks välja kabeli omanik, Pauluse kogudus.
  • Matmiseks- ja hauaplatsi hooldamiseks vajalikke teenuseid (matuseteenindust, haua kaevamist,  hauaplatside kujundamist ja korrastamist,) pakuvad endiselt matusebürood ja teised eraettevõtjad. Inimestel on võimalik valida endale sobivaim teenusepakkuja. Linnahooldus teenustööd ei tee, see annab suuremad võimalused eraettevõtjatele.

Viljandi linna territooriumil asub 5 kalmistut kogupindalaga 237 753 ruutmeetrit:

  • Metsakalmistu: 137 177 ruutmeetrit
  • Vana kalmistu: 70 187 ruutmeetrit (kaart)
  • Pauluse koguduse kalmistu: 17 581 ruutmeetrit;
  • Toome kalmistu: 10 800 ruutmeetrit;
  • Hiie kalmistu: 2000 ruutmeetrit

Kalmistute haldur
Kalle Pullmann
Telefon: 5302 2991 (tööpäeviti kell 8-16)
kalmistud@viljandi.ee