Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused
1.1. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
1.2. 2019. aasta III vooru kultuurivaldkonna projektitoetuste määramine
1.3. 2019. aasta III vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine
1.4. 2019. aasta III vooru haridusvaldkonna projektitoetuste määramine
1.5. 2019. aasta III vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine
 
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

2.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine

2.2. Ehitisele kasutusloa andmine

2.3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

2.4. Projekteerimistingimuste kinnitamine

2.5. Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega

2.6. Kinnistu Uku tn 19 detailplaneeringu algatamine

 
3. Majandusküsimused

Maa kasutusse andmine