Viljandi Linnavalitsuse 19.02.2018 istungi päevakord

1. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

Viljandi linna kvartali 11 krundi 16 aadressiga Ilmarise tn 1 ja sellega külgnevate tänavalõikude detailplaneeringu kehtestamine

2. Majandusküsimused

Riigihanke ,,Viljandi linna tänavakatete remonditööd" korraldamine

3. Sotsiaalküsimused

2018. aasta II vooru sotsiaalvaldkonna projektitoetuste määramine

4. Haridus- ja kultuuriküsimused

4.1. Viljandi Linnavalitsuse 25.09.2017 korralduse nr 482 „Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate struktuuri,koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine

4.2. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine

4.3. 2018. aasta esindusmeeskondade ja noortespordi toetuste määramine

4.4. 2018. aasta I vooru loomestipendiumite  määramine

4.5. Spordistipendiumite määramine

4.6. Õpilasstipendiumi määramine

5. Muud küsimused

Abielu piduliku kombetalituse teenuse hindade kehtestamine