Viljandi Linnavalitsuse 26.06.2017 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused
1.1. Viljandi Lasteaed Männimäe töötajate struktuuri, koosseisu ja  töötasumäärade kinnitamine
1.2. 2017. aasta III vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine
1.3. 2017. aasta III vooru kultuurivaldkonna projektitoetuste määramine
1.4. Projektitoetuse sihtotstarbe muutmine
1.5. Projektitoetuse kasutamise aruande tähtaja ennistamine
2. Rahandusküsimused
Reservfondist raha eraldamine
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
4. Majandusküsimused
4.1. Vara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine
4.2. Hoonestusõiguse tasu tagastamine
5. Muud küsimused
Riigihanke ,,MS Office tarkvara litsentsid EES lepingu alusel" (viitenumber 188098) otsuste kinnitamine