Elukohateade

Elukoha aadressi muutmiseks rahvastikuregistris on neli võimalust:

  • kasutada rahvastikuregistri e-teenust (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata elukohateade e-postiga (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata elukohateade postiga (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  • täita elukohateate avaldus registripidaja juures kohapeal.

Viie tööpäeva jooksul elukohateate saamisest alates kontrollib registripidaja avalduse vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse.

Lisainfo: Tiina Põder, tiina.poder@viljandi.ee, 435 4748

 

Teenuse taotlemine kohapeal

26.-27. novembril vastuvõttu ei ole.

Registripidaja- perekonnaseisuametnik
Viljandi raekoda,Linnu 2, 71020
E, T, N: 8.00-12.00; 14.00-16.00
R: 9.00-12.00
Tiina Põder
Viljandi Linnavalitsuse registripidaja - perekonnaseisuametnik
Raekoja II korrus
Tel 435 4748

 

 

 

Vajalikud dokumendid

  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • kehtiv üürileping või eluruumi omaniku kirjalik nõusolek (kui taotleja ei ole eluruumi omanik)

Tulemus: elukoha uus aadress kantakse rahvastikuregistrisse või keeldutakse elukoha uue aadressi kandmisest rahvastikuregistri seaduse §44 lõikes 1 sätestatud alustel.

Elukohateate avaldus

Õigusaktid

 

Rahvastikuregistri seadus kohustab hoolitsema enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Isik on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel registris. Uue elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada 30 päeva jooksul! Selleks tuleb esitada elukohateade kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule. Elukohateatel kinnitatakse allkirjaga esitatud elukoha andmete õigsust.