Eelarved

« Back

Viljandi linna 2014. aasta eelarve

 

Reservfond:

Viljandi linna 2014. aasta eelarve reservfondi kasutamine

Reservfondi kasutamise kord - Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010 määrus nr 29

Eelarve täitmine:

Viljandi linna eelarve täitmine - kvartaliaruanne seisuga 31.12.2014

Viljandi linna eelarve täitmine - kvartaliaruanne seisuga 30.09.2014

Viljandi linna eelarve täitmine - kvartaliaruanne seisuga 30.06.2014

Viljandi linna eelarve täitmine - kvartaliaruanne seisuga 31.03.2014

 

Eelarve menetlemine linnavalitsuses:

 

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarved (Viljandi Linnavalitsuse 22.12.2014 määrus nr 21) ja lisad 1-4

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarved (Viljandi Linnavalitsuse 08.12.2014 määrus nr 19) ja lisad 1-4

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarved (Viljandi Linnavalitsuse 29.09.2014 määrus nr 15) ja lisad 1-3

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarved (Viljandi Linnavalitsuse 04.08.2014 määrus nr 13)  
Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete lisa  
 (Viljandi Linnavalitsuse 04.08.2014 määruse nr 13 lisa 1 - investeeringute eelarve muudatused)

 

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2014 määrus nr 6)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2014 määruse nr 6 lisa 1 - hallatavate asutuste eelarved)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2014 määruse nr 6 lisa 2 - struktuuriüksuste tulud)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete muutmine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2014 määruse nr 6 lisa 3 - struktuuriüksuste kulud)

 

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete kinnitamine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2014 määrus nr 2)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete kinnitamine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2014 määruse nr 2 lisa 1 - hallatavate asutuste eelarved)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete kinnitamine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2014 määruse nr 2 lisa 2 - struktuuriüksuste tulud)

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete kinnitamine 
     (Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2014 määruse nr 2 lisa 3 - struktuuriüksuste kulud)


Eelarve menetlemine linnavolikogus:

 

Viljandi linna 2014. aasta lisaeelarve (Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 34)
Viljandi linna 2014. aasta lisaeelarve (VIljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 34 lisa)

 

Viljandi linna 2014. a lisaeelarve (Linnavolikogu määruse  II lugemine volikogus 27.11.2014)

Viljandi linna 2014. a lisaeelarve seletuskiri (II lugemine 27.11.2014)

 

Viljandi linna 2014. a lisaeelarve (Linnavolikogu määruse  I lugemine volikogus 30.10.2014)

Viljandi linna 2014. a lisaeelarve seletuskiri (I lugemine 30.10.2014)

 

Viljandi linna 2014. aasta eelarve (Viljandi Linnavolikogu 30.01.2014 määrus nr 5)
Viljandi linna 2014. aasta eelarve (VIljandi Linnavolikogu 30.01.2014 määruse nr 5 lisa)

 

Viljandi linna 2014. a eelarve (Linnavolikogu määruse eelnõu, II lugemine volikogus 30.01.2014)
Viljandi linna 2014. a eelarve seletuskiri (II lugemine volikogus 30.01.2014)

 

Viljandi linna 2014. a eelarve (Linnavolikogu määruse  I lugemine volikogus 18.12.2013)

Viljandi linna 2014. a eelarve seletuskiri (I lugemine 18.12.2013)

 

________________

Viljandi linna 2014. aasta eelarve projekti koostamise tingimused 
     (Linnavalitsuse 19.08.2013 korraldus nr 555)
 ja
lisad