VILJANDI LINNA 2020. AASTA EELARVE

17/01/20

2020. A EELARVE MENETLEMINE LINNAVOLIKOGUS

Viljandi linna 2020. aasta eelarve II lugemine
(esitatud linnavolikogule 13.01.2019)

Eelarve II lugemise materjalid linna dokumendiregistris

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõu menetlemine

___________________________________________________

Viljandi linna 2020. aasta eelarve I lugemine
(esitatud linnavolikogule 28.11.2019)

___________________________________________________

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõu menetlemine

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend
eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

2020. A TEGEVUSTOETUSED JA KOHAMAKSUMUSED

2020. aasta tegevustoetuste otsused
(Viljandi Linnavalitsuse 18.11.2019 korraldus nr 532)

2020. aasta õppekoha tegevuskulu arvestuslikud kohamaksumused
Viljandi linna munitsipaalasutustes

(Viljandi Linnavalitsuse 25.11.2019 korraldus nr 548)

___________________________________________________

2020. A RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi kasutamise koondtabel

Reservfondi kasutamise kord

___________________________________________________

2020. A EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED

Viljandi Linnavalitsuse 26.08.2019 määrus nr 13 
Viljandi linna 2020. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2020. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

___________________________________________________

ÕIGUSAKTID