Kaasav eelarve 2016

Lõpphääletusel osalesid:

  1. Armumaasikas
  2. Kirikumäe teerajad ja Anton Irve mälestuskivi ümbruse renoveerimine
  3. Kõrgete kõnnitee äärekivide kaldu lõikamine lõikumiskohal sõiduteega.
  4. Lastepargi renoveerimine
  5. Männimäe mänguväljaku renoveerimine
  6. Paala järve ranna korrastamine/arendamine
  7. Ranna spordiväljakute korrastamine
  8. Valuoja oru ringteed ühendav kergliiklustee
  9. Viljandi Kesklinna Kooli korvpalliväljaku kaasajastamine multifunktsionaalseks pallimänguväljakuks
  10. Välijõusaal Valuoja orgu - Viljandi hoolib tervisest

Võitis: Paala järve ranna korrastamine/arendamine