« Back

Viljandi Linnavolikogu 31. jaanuari 2019 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KUUETEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi linna 2019. aasta eelarve kinnitamine (2019/124-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (majanduskomisjon)
Rein Suurkask (revisjonikomisjon)
Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
Risto Kaljurand (noortevolikogu)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (2019/128-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (majanduskomisjon)
Rein Suurkask (revisjonikomisjon)
Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
Risto Kaljurand (noortevolikogu)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
3. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine (2019/143) ja 2018. aasta tegevuse aruanne
Ettekanne: Rein Suurkask
 
4. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (2019/141)
Ettekanne: Ene Rink
 
5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 03.03.2019 toimuvateks Riigikogu valimisteks (2019/140)
Ettekanne: Ene Rink
 
6. Viljandi linna 2018. aasta ettevõtluse edendaja (2019/137)
Ettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Viljandi linna 2018. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia (2019/132)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
8. 2018. aasta Viljandi linna aasta noore preemia  (2019/135)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
9. Viljandi linna 2018. aasta kultuuripreemia (2019/136)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
10. Viljandi linna 2018. aasta spordipreemia (2019/134)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
11. Viljandi linna 2018. aasta teatripreemia (2019/133)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
12. Viljandi linna 2018. aasta aastapreemia (2019/138)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (majanduskomisjon)
Rein Suurkask (revisjonikomisjon)
Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
Risto Kaljurand (noortevolikogu)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
saadikurühmad
 
13. Viljandi linna elutöö preemia (2019/139)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (majanduskomisjon)
Rein Suurkask (revisjonikomisjon)
Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
Risto Kaljurand (noortevolikogu)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
saadikurühmad
 
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees