« Back

Viljandi Linnavolikogu 30. märtsi 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE NELJANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi Päevakeskuse põhimäärus (2017/542-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
2. Volituste andmine avaliku liiniveo korraldamise hanke läbiviimiseks (2017/550)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Kinnistu võõrandamine (2017/543)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks nõusoleku taotlemine (2017/548)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/545)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/547)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/549)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2016 määruse nr 91 „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord" muutmine (2017/544)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
9. Linna esindamiseks ametlike delegatsioonide moodustamine (2017/546)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
10. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2017/551)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees