« Back

Viljandi Linnavolikogu 29. novembri 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU NELJATEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi linna 2018. aasta II lisaeelarve (2018/122)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2018/121)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
3. Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2018/119)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2018/117)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (2018/118)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine (2018/120)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Viljandi Lasteaed Midrimaa liitmine Viljandi Lasteaiaga Mesimumm (2018/109-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Margit Suurmets (hariduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2018/116)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
9. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine ja täiendamine (2018/123)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees