« Back

Viljandi Linnavolikogu 29. juuni 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE SEITSMENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 29. juunil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2017. aasta I lisaeelarve (2017/567)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2017/568)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 306 võõrandamine (2017/569)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Kinnistu võõrandamine (2017/566)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
5. Ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine Telavi linnaga (2017/570)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Kalle Jents (kultuurikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2017/571)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
7. Viljandi Linnavolikogu XVI koosseisu liikmete arvu kinnitamine ning valimisringkonna moodustamine (2017/565)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
8. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2017/572)
Ettekanne: Madis Timpson
 
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees