« Back

Viljandi Linnavolikogu 27. septembri 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHETEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine (2018/79-2), III lugemine
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne:  Juhan-Mart Salumäe (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmine (2018/98)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne:  Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
3. Kinnistu võõrandamine (2018/100)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne:  Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Hoonestusõiguse väljaostmine ja laenu võtmine (2018/101)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Juhan-Mart Salumäe (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon)
 
5. Kinnistute vahetustehingu sõlmimise tähtaja pikendamine (2018/104)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Viljandi Linnavalitsusele (2018/103)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded:  Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (2018/102)
Ettekanne: Ene Rink
 
8. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra täiendamine (2018/99)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Liis Aedmaa (kultuurikomisjon)
 
9. Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine (2018/105)
Ettekanne: Helmut Hallemaa
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees