« Back

Viljandi Linnavolikogu 25. oktoobri 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KOLMETEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Kinnistutele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras (2018/110)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
2. Kinnistule hoonestusõiguse seadmine (2018/111)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks hankelepingute finantseerimiseks (2018/112)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Ujulateenuse ostmine (2018/106)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
5. Viljandi linna kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus (2018/108)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
6. Viljandi Lasteaed Midrimaa liitmine Viljandi Lasteaiaga Mesimumm (2018/109)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Margit Suurmets (hariduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine ja täiendamine (2018/107)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon)
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" täiendamine (2018/113)
Ettekanne:  Helir Valdor Seeder
 
9. Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 määruse nr 117 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus" muutmine ja täiendamine (2018/115)
Ettekanne: Risto Kaljurand
 
10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu koosseisu kinnitamine (2018/114)
Ettekanne: Risto Kaljurand
 
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees