« Back

Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KUUENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1.  Kohanime muutmine (2018/55)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Riia mnt 55 mitteeluruumi nr 74 võõrandamine (2018/56)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
3. Reinu tee 15-27 korteriomandi võõrandamine (2018/57)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamiseks (2018/60)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna tänavate aastaringse hoolduse riigihanke korraldamiseks (2018/61)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Madison (majanduskomisjon)
 
6. Lubade andmine Viljandi linna haridusasutustele toitlustusteenuse ostmiseks ja teenusega seotud linnavara valitsemiseks (2018/62)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Margit Suurmets (hariduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi linna kohalike teede nimekirja kinnitamine (2018/63)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Madison (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine (2018/64)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
9. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (2018/54-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2018/59)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon)
 
11. Viljandi maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärgi andmise korraldamise delegeerimine (2018/58)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
12. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine (2018/65)
Ettekanne: Helmut Hallemaa
 
13. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe ja aseesimehe valimine (2018/66)
Ettekanne: Helmut Hallemaa
 
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees