« Back

Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE KOLMANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 22. veebruaril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2017/534)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine (2017/535)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 210 võõrandamine (2017/541)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Kinnistu võõrandamine (2017/533)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2017/539)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine (2017/540)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Päevakeskuse põhimäärus (2017/542)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon)
 
8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel (2017/532)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
9. Viljandi Linna Teenetemärgi andmine (2017/536)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine (2017/537) ja 2016. aasta tegevuse aruanne
Ettekanne: Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
 
11. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine (2017/538)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees