« Back

Viljandi Linnavolikogu 21. septembri 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 21. septembril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi linna 2017. aasta II lisaeelarve (2017/584)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Madis Timpson (hariduskomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (noortevolikogu)
Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
Priit Kaup (KE saadikurühma esimees)
Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees)
Madis Timpson (RE saadikurühma esimees)
Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
2. Tingimusliku nõusoleku andmine äriühingu Viljandi Jääkaru OÜ omandamiseks (2017/593)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/585)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/586)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
5. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras (2017/590)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras (2017/589)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
7. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2017/591)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
8. Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine (2017/587)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
9. Kinnistutele nr 2908239 aadressiga Carl Robert Jakobsoni tänav 2a ja nr 3006039 aadressiga Carl Robert Jakobsoni tänav 2c hoonestusõiguse seadmine (2017/592)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
10. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule (2017/588)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
11. Viljandi Linnavolikogu töökord (2017/576-1), II lugemine
Ettekanne: Tiit Jürmann
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Madis Timpson (hariduskomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Priit Kaup (KE saadikurühma esimees)
Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees)
Madis Timpson (RE saadikurühma esimees)
Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
12. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 15.10.2017 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (2017/594)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees