« Back

Viljandi Linnavolikogu 21. detsembri 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU NELJANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine (2017/23), I lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
2. Viljandi linna põhimäärus (2017/37), I lugemine
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 506 võõrandamine (2017/16)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Linnavara tasuta kasutusse andmine (2017/17)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/30)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/33)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/34)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
8. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/35)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
9. Maamaksu määra kehtestamine 2018. aastal (2017/31)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
10. Koduteenuste osutamise kord (2017/24)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
11. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (2017/25)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
12. Turvakoduteenuse osutamise kord (2017/26)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Võlanõustamisteenuse osutamise kord (2017/27)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
14. Üldhooldusteenuse osutamise kord (2017/28)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
15. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2016 määruse nr 81 „Viljandi Linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord" muutmine (2017/29)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
16. 2018. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine (2017/32)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
17. Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine (2017/36)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
18. Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2017/38)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
19. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine (2017/39)
Ettekanne: Priit Kaup
 
20. Volikogu kirjavahetus
21. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees