« Back

Mootorikütuse ostmine

Riigihanke objekti kirjeldus:

Hankelepingu esemeks on Eesti Vabariigis kehtestatud vedelkütuste kvaliteedinõuetele vastava bensiini oktaanarvuga 95 ja 98 ning diislikütuse  aastaringne müük.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Avatud hankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 193403

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 18.01.2018 kell 14:00