Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2007

Viljandi Linnavolikogu 28. detsembri 2007. a istung
 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus 28. detsembril 2007.a,  algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2
 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Kinnistu võõrandamine
2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2007/297)
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2007/292)

4. Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine (2007/296)
5. Viljandi Linnavolikogu 30.12.2005 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustusega sotsiaalteenuste osutamise kord" täiendamine (2007/293)
6. Viljandi Lasteaed Mesimumm põhimääruse kinnitamine (2007/294)
 (I lugemine) 
7. Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri (2007/285) (II lugemine)
8. Viljandi linna 2008. aasta eelarve kinnitamine (2007/290) (I lugemine)
9. Viljandi linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2007/273)
(I lugemine)
10. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine (2007/291)
11. Viljandi Linnavolikogu 23.11.2007.a otsuse nr 208 „Tasuja pst 6 hoone üürile andmine" muutmine (2007/298)
12. Käibevahendite laenu võtmisest (2007/299)
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 

 Viljandi Linnavolikogu 23. novembri 2007.a istung

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 23. novembril 2007.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastal (2007/283)
2. Maamaksust vabastamine 2008. aastal (2007/284)
3. Kohanime määramine (2007/276)
4. Viljandi linna kutseõppe aastastipiendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine (2007/281)
5. Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumide statuudi muutmine ja täiendamine(2007/282)
6. August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse statuudi kinnitamine (2007/279)
7. Viljandi linna loomestipendiumide statuudi kinnitamine (2007/280)
8. Viljandi linna terviseliikumise strateegilise arengukava aastani 2013 kinnitamine (2007/266) (II lugemine)
9. Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kinnitamine (2007/285)
(I lugemine)

10. Lootusetutest nõuetest loobumine (2007/277)
11. Laenulepingute muutmine (2007/278)
12. Rahastamise eeltaotluste esitamine (2007/274) (jätkatakse I lugemist)
13. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2007/286) 
14. Tasuja pst 6 hoone üürile andmine (2007/287)
15. Volikogu kirjavahetus
16. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

 

Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 26. oktoobri 2007. a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26. oktoobril 2007.a. algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Hoonestusõiguse lepingu muutmine
2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse jagamiseks korterihoonestusõigusteks
2.1. Tartu tn 4b
2.2. Tallinna tn 6b
3. Viljandi vanalinna kujunduselementide arengukontseptsiooni heakskiitmine (II lugemine)
4. Detailplaneeringu algatamine
5. Rahastamise eeltaotluste esitamine
6. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 37 "Viljandi linna 2007 aasta eelarve kinnitamine" muutmine (II lugemine)
7. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine
8. Linnavolikogu kirjavahetus
9. Volikogu istungi aja muutmine
10. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

 


 

 

 

Viljandi Linnavolikogu 28. septembri 2007. a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28. septembril 2007.a. algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna terviseliikumise strateegia 2007-2013
2. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine (III lugemine)
3. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 37 "Viljandi linna 2007 aasta eelarve kinnitamine" muutmine
4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks
5. Kinnistu võõrandamine
6. Kohanime määramine
7. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord
8. Linnavolikogu kirjavahetus
9. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

Linnavalitsuse informatsioon       

 

 


Viljandi Linnavolikogu 31. augusti 2007. a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 31. augustil 2007.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine
2. Viljandi linna osalemisest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Lavakunstide õppehoone ja kino rajamisel
3. Viljandi vanalinna kujunduselementide arengukontseptsiooni heakskiitmine
4. Viljandi linna osalemisest sihtasutuses Viljandimaa Hoolekandekeskus
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
6. Viljandi Huvikooli põhimääruse kinnitamine
7. Kinnistu võõrandamine  (punkti esimene pool enne vaheaega)   (punkti teine pool peale vaheaega)
7.1. Tallinna tn 60
7.2. Kirsi põik 6
7.3. Ilmarise tn 1
8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks
8.1. Viljandi, Tartu tn 4b
8.2. Viljandi, Tallinna tn 6b
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
10. Viljandi Linnavolikogu 30.12.2005 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustusega sotsiaalteenuste osutamise kord" täiendamine
11. Riia mnt 8 krt 6 korteriomandi võõrandamine
12. Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine muutmine
13. Linnavolikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

 

 

Viljandi Linnavolikogu 29. juuni 2007. a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29. juunil 2007.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2
 
PÄEVAKORD:
Ettekanne – Rein Triisa
 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)
 
Ettekanne – Helle Aunap
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Korteri sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine (2007/239)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

5. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2006 otsuse nr 86 "Kinnistule aadressiga Puidu tänav 8 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine ja täiendamine (2007/240)
Ettekanne – Kalle Jents
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

6. Viljandi linna koolide õpitingimuste ja –võimaluste parendamise kava kinnitamine aastateks 2008-2013 (2007/225)
Ettekanne – Helle Aunap
Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

7. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (2007/232)
Ettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2007/241)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

9. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2007/242)
Ettekanne – Kalle Jents
 
10. Linnavolikogu kirjavahetus

11. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 


 

 

Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2007.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25. mail algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis,
Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

1. Viljandi linna koolide õpitingimuste ja –võimaluste parendamise kava kinnitamine aastateks 2008-2013 (2007/225)
Ettekanne - Helle Aunap
Kaasettekanne - Heiki Raudla (hariduskomisjon)
Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Lumi (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

2. C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi hoone renoveerimine (2007/235)
Ettekanne - Kalle Jents
Kaasettekanne - Heiki Raudla (hariduskomisjon)

3. Viljandi linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2007/230)
Ettekanne - Kalle Jents
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Malle Vahtra (revisjonikomisjon)

4. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 37 "Viljandi linna 2007. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2007/202) (III lugemine)
Ettekanne - Kalle Jents
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

5. Välisrahastusega projektides osalemise kord (2007/226)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2007/229)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

7. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri ja palgamäärade kinnitamine (2007/228)
Ettekanne - Kalle Jents
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

8. Viljandi linna arengukava aastateks 2007 – 2013 koostamine (2007/231) (I lugemine)
Ettekanne - Kalle Jents
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

9. Linnapeale isikliku sõiduauto kasutamise eest kulude hüvitise maksmine (2007/227)
Ettekanne - Tarmo Loodus

10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (2007/232)
Ettekanne - Monika Kuzmina
Kaasettekanne - Mart Sikut (õiguskomisjon)

11. Kinnistu võõrandamine (2007/223)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

12. Konkursi "Lilled linna" juhendi kinnitamine (2007/234)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

13. Linnavolikogu kirjavahetus

14. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 Viljandi Linnavolikogu 27. aprilli 2007.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27. aprillil algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

1. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 37 "Viljandi linna 2007. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2007/202)
Ettekanne – Kalle Jents
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2.1. Vana Kalmistu 1 (2007/212)
2.2. Vana Kalmistu 4 (2007/213)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

3. Detailplaneeringu kehtestamine
3.1. Kaalu tn 8 (2007/214)
3.2. Vikerkaare 2 (2007/215)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

4. Hoonestusõiguse võõrandamine (2007/211)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

5. Korteri ostmine (2007/216)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Gert Elmaste (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2007/217)
Ettekanne – Kalle Jents
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

7. Viljandi Linnavolikogu 23.02.2007 otsuse nr 154 "Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine" muutmine (2007/218)
Ettekanne – Tarmo Loodus
Kaasettekanne – fraktsioonid

8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine (2007/219)
Ettekanne - Tarmo Loodus
Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1
Häältelugemiskomisjoni protokollid nr 2 ja 3


9. Korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine ja liikme kinnitamine (2007/224)
Ettekanne - Tarmo Loodus
Kaasettekanne - Aleksander Müür (korrakaitsekomisjon)

10. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2005 otsuse nr 12 "Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine" muutmine (2007/220)
Ettekanne – Tarmo Loodus
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

11. Müügipileti hinna kehtestamine (2007/221)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

12. Loa andmine naaberkruntide piiride muutmise kokkuleppega linnavara tasuta võõrandamiseks (2007/222)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

13. Viljandi linna osalemine laste asenduskodu teenuse arendamiseks moodustatava sihtasutuse
asutamise läbirääkimistel (2007/223)

Ettekanne - Helle Aunap
Kaasettekanne - Gert Elmaste (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

14. Linnavolikogu kirjavahetus

15. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 

 


Viljandi Linnavolikogu 30. märtsi 2007.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30. märtsil algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

1. Linnapea ametist vabastamine (2007/205) 

2. Linnapea valimine (2007/206) 

3. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (2007/207)

4. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine (2007/208)

5. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse (2007/209) 

6. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse ja eestseisusesse (2007/210) 

7. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 37 „Viljandi linna 2007. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2007/202) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve– ja arengukomisjon)

8. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2007/201) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve– ja arengukomisjon)

9. Viljandi Linnavalitsuse palgamäärade kinnitamine (2007/200) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve– ja arengukomisjon)

10. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja redaktsiooni kinnitamine (2007/204)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)
Ülle Lumi (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

11. Konkursi „Värvid linna" juhendi uue redaktsiooni kinnitamine (2007/203) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

12. Kinnistu võõrandamine (2007/197) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

13. Linnavolikogu kirjavahetus, sõnavõtud

 

 

Linnavalitsuse informatsioon


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees