Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2006

Viljandi Linnavolikogu 29. detsember 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29. detsembril algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2.

PÄEVAKORD:
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine.
1. Viljandi linna 2007. aasta eelarve kinnitamine (I lugemine) (2006/167) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

2. Projekti Eesti Pärimusmuusika keskus" kaasrahastamine
(I lugemine) (2006/174) 

Ettekanne – Peep Aru

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2006/166) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

4. Laenulepingute muutmine (2006/173) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

5. Mercedes Benz busside võõrandamine (2006/169) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

6. Riiklikusse teeregistrisse kantud Viljandi linna kohalike teede nimekirja täiendamine (2006/170) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

7. Koostöölepingu sõlmimine Kretinga omavalitsusega (2006/172) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esindajad

8. Mitteeluruumide väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirjast (2006/171) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)
Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

9. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine
(II lugemine)(2006/145) 

Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

10. Projekti "Eesti Pärimusmuusika keskus" kaasrahastamine (II lugemine) (2006/174)
Ettekanne – Peep Aru

11. Linnavolikogu kirjavahetus
Linnavalitsuse informatsioon 

 

 

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 


 

Viljandi Linnavolikogu 24. november 2006.a istung

Viljandi Linnvaolikogu istung toimus reedel, 24. novembril algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2.

 

 

PÄEVAKORD:
Istungi avamine päevakorra kinnitamine.
1. Kinnistu võõrandamine (2006/153) 
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon )
L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)
M. Sikut (õiguskomisjon)

2. Detailplaneeringu kehtestamine
2.1 Kanepi elamukvartal (2006/155)
2.2 Tallinna 15, 15a (2006/156) 

2.3 kv 161(2006/164) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

3. Kohanime määramine (2006/154) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

4. Reinu tee 28 detailplaneeringu kehtestamisest keeldumine (2006/157) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2006/158) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

6. Maamaksu määra kehtestamine 2007. aastal (2006/159) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

7. Maamaksust vabastamine (2006/160) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

8. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2006/161)
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - L. Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)
J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
M. Sikut (õiguskomisjon)

9. Alatiste komisjonide koosseisude muutmine (2006162) 
Ettekanne - T. Loodus

10. Kohustuste võtmine (2006/163) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
M. Sikut (õiguskomisjon)

11. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2006/165) 
Ettekanne - R. Triisa
Kaasettekanne - J. Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

12. Linnavolikogu kirjavahetus 

Linnavalitsuse informatsioon.

Tarmo Loodus
Viljandi Linnavolikogu esimees
Viljandi Linnavolikogu 27. oktoober 2006.a istung

Viljandi Linnvaolikogu istung toimus reedel, 27. oktoobril algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2.

 

 

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Kinnistu võõrandamine 
(2006/142)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

2. Viljandi Linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli statuudi kehtestamine (2006/131) (II lugemine)
Ettekanne – Helle Auanp
Kaasettekanne – Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikomisjon)

3. Konkursi „Valgus linna" juhendi kinnitamine (2006/143)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine(2006/144)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

5. Viljandi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (2006/145)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

6. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2006/147)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esindajad

7. Kinnistu nr 2032539 aadressiga Lossi tn 21 perspektiivist (2006/146)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon), fraktsioonide esindajad, Rahvaliidu saadik

8. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2006/150)
Ettekanne – Monika Kuzmina
Kaasettekanne - Mart Sikut (õiguskomisjon)

9. Hoonestusõiguse võõrandamine (2006/148)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/149)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

11. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2006/151)
Ettekanne – Loit Kivistik
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

12. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2006/152)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

13. Linnavolikogu kirjavahetus 

Linnavalitsuse informatsioon 


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 Viljandi Linnavolikogu 29. september 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29.septembril 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2 

PÄEVAKORD:

1. Volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks MTÜ Viljandi Snowtubing-Park kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks(2006/139)

2. Linnavara võõrandamine
1.1 Kinnistu võõrandamine (2006/134)
1.2 Tartu tn 115 korteriomandi võõrandamine (2006/135)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

3. Viljandi Linnavolikogu 27.01.2006 määruse nr 13 „Viljandi linna 2006. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2006/122)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

4. Detailplaneeringu kehtestamine 
4.1 Detailplaneeringu kehtestamine(2006/132)
4.2 Detailplaneeringu kehtestamine arvestades avalikul arutelul esitatud ettepanekuid (2006/133)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

5. Viljandi Linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli statuudi kehtestamine (2006/131)
Ettekanne – Helle Aunap
Kaasettekanne – Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikomisjon)

6. Viljandi Linnavolikogu 29.04.2005 määruse nr 108 „Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumide statuut" muutmine(2006/136)
Ettekanne – Helle Aunap
Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

7. Viljandi Linnavolikogu 29.04.2005 määruse nr 109 „Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumide statuut" muutmine (2006/137)
Ettekanne – Helle Auanp
Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

8. Viljandi Uue Kunsti Muuseumi kontseptsiooni kinnitamine (2006/138)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikomisjon)

9. Viljandi Linnaraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine (2006/140)

 

10. Viljandi Linnavolikogu esindaja nimetamine Viljandi Maavalitsuse ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ühisdelegatsiooni liikmeks sõiduks Poola Vabariiki Podlaskie maakonda ajavahemikul 03.-07.10.2006 (2006/141)

 

11. Linnavolikogu kirjavahetus 

Linnavalitsuse informatsioon 

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 

 
Viljandi Linnavolikogu 13. september 2006. a erakorraline istung

Viljandi Linnavolikogu erakorraline istung toimus kolmapäeval, 13. septembril 2006.a algusega kell 19.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2.

 

PÄEVAKORD:

1. Viljandi Linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse (2006/130)

 


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

 Viljandi Linnavolikogu 25.august 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25. augustil 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

 

PÄEVAKORD:
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
1.1 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/123)
1.2 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/126) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

2. Viljandi Linnavolikogu 28.01.2005 määruse nr 92 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (2006/124) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)

3. Audiitori määramine (2006/121) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

4. Viljandi Linnavolikogu 27.01.2006 määruse nr 13 „Viljandi linna 2006. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2006/122) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

5. Viljandi linna arengukava aastateks 2005-2010 muutmine (II lugemine) (2006/111) Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks 
6.1 Puidu tn 8 (2006/127)
6.2 Õie tn 8 (2006/128)
6.7 Ploomi tn 35 (2006/129)

7. Linnavolikogu kirjavahetus 

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

 

 Viljandi Linnavolikogu 30. juuni 2006. a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30. juunil 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

 

1. Linnavara võõrandamine
1.1. Linnavara tasuta võõrandamine (2006/110)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

1.2. Kinnistu võõrandamine (2006/107)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks 

2.1. Pirni tn 40 (2006/109)
2.2. Õuna tn 23 (2006/118)
2.3. Kopli tn 11 (2006/119)
2.4. Pirni tn 37 (2006/120)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

3. Kinnistule aadressiga Puidu tänav 8 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/112)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

4. Kohanime muutmine (2006/104)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

5. Viljandi Linna Energeetika Sihtasutuse lõpetamine (2006/108)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

6. Kesklinna lasteaia rajamisest (2006/113)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)
Ülle Lumi (sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon)
Mart Sikut (õiguskomisjon)

7. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine (II lugemine) (2006/100)

Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)
Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

8. Viljandi linna arengukava aastateks 2005-2010 muutmine (I lugemine ) (2006/111)

 

 

 

Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

9. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2005.a otsuse nr 6 „Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine(2006/115)
Ettekanne – Peep Aru

 

10. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2006/114)
Ettekanne – Peep Aru

 


11. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2005.a otsuse nr 7 „Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" muutmine (2006/116)

 

Ettekanne – Peep Aru

12. Viiratsi valla üldplaneeringu kooskõlastamine (2006/117)

13. Linnavolikogu kirjavahetus, sõnavõtud 

Linnavalitsuse informatsioon 

 


 

 

   

Viljandi Linnavolikogu 26. mai 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26. mail 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

 

 

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

1.1 Pirni tn 46 (2006/95)

1.2 Pirni tn 42 ja Pirni tn 44 (2006/97)

1.3 Kirsi põik 5 (2006/101)

1.4 Maasika tn 51 (2006/102)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

 

2. Kabeli peremehetuks tunnistamine (2006/96)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

 

3. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine (2006/100)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

 

4. Riigihanke pakkumismenetluse korraldamine Viljandi linna majandusaasta aruannete auditeerimiseks (2006/93)

Ettekanne – Peep Aru

Kaasettekanne – Malle Vahtra (revisjonikomisjon)

Mart Sikut (õiguskomisjon)

Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

 

5. Viljandi linna 2005. majandusaasta aruande kinnitamine (2006/99)

Ettekanne – Peep Aru

Kaasettekanne – Malle Vahtra (revisjonikomisjon)

Jaak Pihlak – (eelarve- ja arengukomisjon)

 

6. Kinnistu võõrandamine (20006/103)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjoni)

Mart Sikut (õiguskomisjon)

 

7. Viljandi Linnavolikogu 30.12.2005.a määruse nr 8 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine" täiendamine (2006/105)

Ettekanne – Tarmo Loodus

 

8. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2005.a otsuse nr 16 „Volikogu liikmele tasu määramine" muutmine (2006/106)

Ettekanne – Tarmo Loodus

 

9. Viljandi linna põhimääruse muutmine (2006/78) (III lugemine)

Ettekanne - Peep Aru

Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

 

10. Linnavolikogu kirjavahetus

 

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

Tarmo Loodus

Linnavolikogu esimees

 

 

 


 Viljandi Linnavolikogu 28. aprill 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28.aprillil 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

 

 

PÄEVAKORD:

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Linnavara võõrandamine 
1.1 Kinnistu võõrandamine (2006/83)
1.2 Linnavara võõrandamine (2006/89)
1.3 Linnavara tasuta võõrandamine (2006/90)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja kekskkonnakomisjon)

 

2. Edmund Valtmani mälestuse jäädvustamine (2006/85)
Ettekanne - Heiki Raudla
Kaasettekanne - Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikomisjon)

3. Viljandi linna haldusterritooriumil projektlaagrite läbiviimiseks loa andmise kord (2006/84)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - Heiki Raudla (hariduskomisjon)

4. Riia mnt 34 korter 39 sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine (2006/91)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

5. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2006/81) (II lugemine)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

6. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine (2006/86)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus- ja keskkonnakomisjon)

7. Mittetulundusühingus osalemine (2006/92)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - Ando Kiviberg (kultuuri- ja spordikonisjon)

8. Viljandi linna põhimääruse muutmine(2006/78) (II lugemine) 
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - Mart Sikut (õiguskomisjon)

 

9. Viljandi Linnavoliko9gu 27.01.2006.a nr 13 "Viljandi linna 2006.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2006/80) (II lugemine)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - Jaak Pihlak (eelarve- ja arengukomisjon)

 

10. Alatiste komisjonid koosseisude muutmine (2006/87)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - Mart Sikut (õiguskomisjon)

 

11. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2005 otsuse nr 12 "Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine" muutmine (2006/94)
Ettekanne - Karl Õmblus

 

12. Viljandi Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Karl Õmblus

 

Linnvalitsuse informatsioon

 

 

 

Karl Õmblus
Viljandi Linnavolikogu aseesimees
Viljandi Linnavolikogu 31. märts 2006.a istung


Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 31.märtsil 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD: 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Kohtumine Viljandi Maavanem Kalle Küttis'ga 


2. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2006/74)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esimehed

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
3.1. Riia mnt 66 (2006/75)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

4. Raielubade väljaandmise korra muutmine (2006/76) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/77) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

6. Viljandi linna põhimääruse muutmine (2006/78) (I lugemine) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)

7. Viljandi Linnavalitsuse palgamäärade kinnitamine (2006/79) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

8. Viljandi Linnavolikogu 27.01.2006.a määruse nr 13 "Viljandi linna 2006.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2006/80) (I lugemine) 
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

9. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2006/81) 
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

10. Linnavolikogu kirjavahetus 
Ettekanne - Tarmo Loodus

Linnavalitsuse informatsioon 

Karl Õmblus
Linnavolikogu aseesimeesLinnavolikogu 22.veebruari 2006.a istung

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus kolmapäeval, 22.veebruaril 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

 

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Kinnistu võõrandamine

1.1. Tallinna tn 45 (2006/62)

1.2. Pirni tn 38 (2006/63)

1.3. Tartu tn 123 (2006/65)

1.4. Pirni tn 33 (2006/66)
1.5. Kauba 1b kinnistu võõrandamine (2006/68)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2006/64)
Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

3. Vallasvara ostmine (2006/67)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

 

4. Detailplaneeringu algatamine (2006/69)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

5. Konkursi „Värvid linna" juhendi kinnitamine (2006/70)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

6. Viljandi linna ehitusmääruse muutmine (2006/71)

Ettekanne – Rein Triisa

Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

 

 

 

 

 

7. Viljandi Vene Gümnaasiumi ümberkujundamine ja nime muutmine ning uue põhimääruse kinnitamine (2006/72)

Ettekanne – Peep Aru

Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

 

8. Viljandi Linna Munitsipaalasutus "Elamu" põhimääruse kinnitamine (2006/73)

Ettekanne – Peep Aru

Kaasettekanne - Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

9. Linnavolikogu kirjavahetus

Ettekanne - Tarmo Loodus

 

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

 

 

 

Tarmo Loodus

Linnavolikogu esimees

 

 


 

 Linnavolikogu 27.jaanuari 2006.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27.jaanuaril 2006.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD: 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Umbusalduse avaldus linnavolikogu esimehele (2005/48) 

Ettekanne – Mart Salumäe
Kaasettekanne – õiguskomisjon

2. Eesti Looduskaitse Seltsi Viljandi osakonna avaldusest (2006/61)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

3. Viljandi Linna Eduka Gümnaasiumilõpetaja Stipendiumi statuut (2005/37) (II lugemine)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

4. Koolimineku toetuse kehtestamine (2005/36) (II lugemine)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon)

5. Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide 2006.a töötasustamise aluste kinnitamine (2006/49)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

6. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2006/60)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esimehed

7. Viljandi linna 2006.aasta eelarve kinnitamine (2005/31) (II lugemine) (eelarve saadetud meiliga)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

8. Viljandi turismipiirkonna turundusplaani kinnitamine aastateks 2006-2007 (2006/50)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

9. Riiklikusse teeregistrisse kantavate Viljandi linna kohalike teede nimekirja kinnitamine (2006/51)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
10.1. 2006/52
10.2. 2006/59
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
11.1. Veere 8 (2006/53)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

12. Viljandi Linna preemiate määramine 
12.1. Viljandi Linna Teatripreemia määramine (2006/56)
12.2. Viljandi Linna Kultuuri-ja spordipreemia määramine
Ettekanne – Ando Kiviberg (kultuuri-ja spordikomisjon)
12.3. Viljandi Linna Aastapreemia määramine (2006/54)
12.4. Viljandi Linna Elutöö Preemia määramine (2006/55)
Ettekanne – Tarmo Loodus
12.5. Viljandi Linna Aasta Noore preemia määramine (2006/57)
Ettekanne – Monika Kuzmina

13. Linnavolikogu kirjavahetus 
Ettekanne - Tarmo Loodus

Linnavalitsuse informatsioon 


Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees