Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2005

Linnavolikogu 30.detsembri 2005.a istung


Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30.detsembril 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna 2006.aasta eelarve kinnitamine (2005/31
) (I lugemine) (eelarve saadetud meiliga)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2005/43)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

3. Detailplaneeringu kehtestamine (2005/44)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks
4.1. OÜ Timpson Trading (2005/32)
4.2. Kirsi tn 52 (2005/33)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

5. Laenude refinantseerimine (2005/34)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

6. Osaniku, asutaja või liikmeõiguse teostamine Viljandi linna osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes (2005/35)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esimehed

7. „Projekti „Koolimaja uksed avatuks ja aknad valgeks" kinnitamine" muutmine (2005/42)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne - hariduskomisjon

8. Viljandi Linna Eduka Gümnaasiumilõpetaja Stipendiumi statuut (2005/37)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – hariduskomisjon

9. Esmakordselt 1.klassi mineva lapse toetuse maksmise kord (2005/36)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon)

10. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine (2005/40)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon)

11. Puhkusetoetuste maksmine (2005/41)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – fraktsioonide esimehed

12. Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustusega sotsiaalteenuste osutamise kord (2005/45)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Ülle Lumi (sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon)

13. Vaksali tn 4 asuvate tehiskattega tenniseväljakute rendile andmine (2005/46)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

14. Volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord (2005/47)
Ettekanne – Mart Sikut (õiguskomisjon)
Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

15. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Tarmo Loodus
Linnavalitsuse informatsioon

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

  

Linnavolikogu 20.detsembri 2005.a erakorraline istung

 

 

 

Viljandi Linnavalitsuse ettepanekul ja Viljandi Linnavolikogu Töökorra punkti 2.3. alusel toimus teispäeval, 20.detsembril 2005.a algusega kell 16.00 Viljandi Linnavolikogu XIII koosseisu erakorraline istung, linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

 

 

 

 

1. Volituste andmine hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestajaga üürilepingu sõlmimiseks
1.1. Riia maantee 91 (2005/38)

 

1.2. Jakobsoni tänav 42, 42a (2005/39)

 

Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon); Heiki Raudla (hariduskomisjon)

 

 

 

  

Tarmo Loodus

 

Linnavolikogu esimees

Linnavolikogu 25.novembri 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25.novembril 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

 

 

 


Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 

1. Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr 13 "Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (2005/24)
Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

2. Maamaksu määra kehtestamine 2006. aastal (2005/18)
Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)


3. Maamaksust vabastamine 2006.aastal (2005/19)

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

4. Üldhariduskoolide ja huvialakoolide hoolekogudesse esindajate määramine (2005/22)

Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

 

5. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2005/25)

Ettekanne – Karl Õmblus

 

6. Riia mnt 26 korteri nr 31 võõrandamine (2005/23)

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – Loit Kivistik (linnamajandus-ja keskkonnakomisjon)

 

7. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2005 otsuse nr 278 "Viljandi linna munitsipaal-ja üldhariduskoolide pedagoogide 2006. aasta töötasustamise aluste kinnitamisest" muutmine (2005/20)

Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Heiki Raudla (hariduskomisjon)

 

8. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 94 „Viljandi linna 2005. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2005/21)

Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

9. Esindajate nimetamine ja nende asendajate määramine Eesti Linnade Liitu (2005/29)

Ettekanne – Madis Timpson

 

10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2005/26)

10.1. eelnõu 1005/26

10.2. eelnõu 2005/27
Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

11. Linnavara tasuta võõrandamine (2005/28)

Ettekanne – Peep Aru

 

Kaasettekanne – Jaak Pihlak (eelarve-ja arengukomisjon)

 

12. Hoonestusõiguse võõrandamine (2005/30)

Ettekanne – Margus London

 

13. Linnavolikogu kirjavahetus

 

Ettekanne - Tarmo Loodus

 


Linnavalitsuse informatsioon

 

 

Tarmo Loodus

 

Linnavolikogu esimees

 

 

  

Linnavolikogu 03.novembri 2005.a istung

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus neljapäeval, 03.novembril 2005.a algusega kell 19.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linnapea valimine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=1.flv"


2. Teenetemärgi andmine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=2.flv"


3. Hüvituse maksmine
3.1. Malle Vahtra

 

3.2. Helmen Kütt
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=3.flv"

 


4. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=4.flv"


5. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=5.flv"

 


6. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=6.flv"

 


7. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=7.flv"

 


8. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=8.flv"

 


9. Viljandi Linnavolikogu esindajate nimetamine

 

9.1. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu

 

9.2. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu
10. Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=9.flv"

 

 

11. Viljandi Linnavolikogu esimehele hüvituse määramine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=10.flv"

 


12. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=11.flv"

 


13. Viljandi Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kehtestamine.
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=12.flv"

 


14. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2005.a otsuse nr 279 "Viljandi linna osalemine Sihtasutuses Holstre-Polli Tervisekeskus" muutmine (2005/2)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=12.flv"

 


15. Linnavolikogu kirjavahetus
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=13.flv"


Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051103&osa=14.flv"

 

 


 

 


Linnavolikogu 25.oktoobri 2005.a istung

VALIMISKOMISJON

 

 

 

LINNAVOLIKOGU XIII KOOSSEISU ESIMENE ISTUNG

toimus teisipäeval, 25.oktoobril 2005.a algusega kell 16.00, linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

 

PÄEVAKORD:

 

 

 

 

Istungi avamine 

1. Viljandi Linnavolikogu esimehe valimine.

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051025&osa=1.flv"

 

2. Viljandi Linnavolikogu aseesimehe valimine.

 

3. Viljandi Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20051025&osa=2.flv"

 

  

 

Tarmo Männik

 

Viljandi linna valimiskomisjoni aseesimees

 

 

 


 


Viljandi Linnavolikogu 26.augusti 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26.augustil 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

 

PÄEVAKORD:

 

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=0.flv"

 

1. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine (2005/385) (II lugemine)

Arengukava saadetakse meiliga

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=1.flv"

 

2. Kinnistu ostmine (2005/406) (II lugemine)

 

2.1. Lossi tn 28a

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=2.flv"

 

 

3. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 96 "Viljandi linna üldhariduskoolide pedagoogide 2005. a töötasustamise aluste kinnitamine" täiendamine (2005/397) (II lugemine) Lisamaterjalid saadetud maikuu materjalidega

 

Ettekanne – Andres Nuut

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon, hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=3.flv"

 

 

4. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 94 „Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2005/407)(II lugemine)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=4.flv"

 

 

5. Linnavolikogu töökorra muutmine (2005/399) (II lugemine)

 

Ettekanne – Heiki Raudla

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=5.flv"

 

 

6. Viljandi Kunstikooli asutamine (2005/422)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=6.flv"

 

 

7. Viljandi Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kehtestamine (2005/423)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=7.flv"

 

 

8. Viljandi Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine (2005/419)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=8.flv"

 

 

9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2005/424)

 

9.1. Eelnõu 2005/424

 

9.2. Eelnõu 2005/429

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=9.flv"

 

 

10. Männimäe II linnaosa üldplaneeringu algatamine (2005/428)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=10.flv"

 

 

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2005/427)

 

11.1. Oja tee 10 asuv Metsakalmistu

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=11.flv"

 

 

12. Koolilõuna kulude katmise korra kehtestamine (2005/426)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=12.flv"

 

 

13. Viljandi Linnavolikogu 27.05.2005 otsuse nr 249 "Kinnistule nr 21456 aadressiga Uueveski basseinid hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras" muutmine ja täiendamine (2005/420)

 

Ettekanne – Ene Pius

 

Kaasettekanne - õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=13.flv"

 

 

14. Linnavolikogu kirjavahetus

 

Ettekanne – Tõnu Juul
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=14.flv"

 

 

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050826&osa=15.flv"

 

 

 

 

Tõnu Juul

 

Linnavolikogu aseesimees

 Viljandi Linnavolikogu 30.juuni istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus neljapäeval, 30.juunil 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

 

 

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna 2004.majandusaasta aruande kinnitamine (2005/388)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – revisjonikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=1.flv"

 

2. Laenu võtmine (2005/389) (II lugemine)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=2.flv"

 

 

3. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 94 „Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2005/407) (I lugemine)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=3.flv"

 

 

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

4.1. Kvartal nr 186 haljasala (2005/403)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=4.flv"

 

 

5. Tallinna tn 17 kinnistu võõrandamine (2005/404)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=5.flv"

 

 

6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks

 

6.1. 2005/402

 

6.1. 2005/414

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=6.flv"

 

 

7. Asustamata eluruumi üürile andmine (2005/413)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=7.flv"

 

 

8. Kinnistu ostmine (2005/406)

 

8.1. Lossi tn 28a

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=8.flv"

 

 

9. Mittetulundusühingus Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio osalemise ja liikmeks olemise lõpetamine ning mittetulundusühingust välja astumine (2005/405)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=9.flv"

 

 

10. Eesti Pärandkultuuri Sihtasutuse asutamine (2005/408)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=10.flv"

 

 

11. Linnavolikogu töökorra muutmine (2005/399)

 

Ettekanne – Heiki Raudla

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=11.flv"

 

 

12. Viljandi Linnavolikogu XIII koosseisu liikmete arvu kinnitamine (2005/400)

 

Ettekanne – Arnold Kimber

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=12.flv"

 

 

13. Viljandi Linnavolikogu valimiste korraldamine (2005/401)

 

Ettekanne – Reet Põldma

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=13.flv"

 

 

14. Projekti „Eesti Pärimusmuusika Keskus" kaasrahastamine (2004/415)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=14.flv"

 

 

15. Viljandi Linnavolikogu 27.05.2005.a otsuse nr 249 „Kinnistule nr 21456 aadressiga Uueveski basseinid hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras" tühistamine (2005/409)

 

Ettekanne – Loit Kivistik

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=15.flv"

 

 

16. Hoonestusõiguse seadmise lepingu projekti tutvustamisest (2005/

 

Ettekanne – Arnold Kimber
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=16.flv"

 

 

17. Linnavolikogu kirjavahetus

 

Ettekanne – Arnold Kimber
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=17.flv"

 

 

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050630&osa=18.flv"

 

 


 Viljandi Linnavolikogu 27.mai 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27.mail 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

 

 

PÄEVAKORD:

 

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Laenu võtmine (2005/389) (I lugemine)

 

Ettekanne – Malle Vahtra

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=1.flv"

 

 

2. Kinnistule nr 21456 aadressiga Uueveski basseinid hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (2005/392)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=2.flv"

 

 

3. Korraldatud jäätmeveol kehtivad teenustasu piirmäärad, jäätmeveo sagedus ja jäätmekogumisvahendite tühjendamise aeg ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord (2005/367) (II lugemine)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=3.flv"

 

 

4. Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kooskõlastamine (2005/395)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=4.flv"

 

 

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2005/393)

 

5.1. Lastepark

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=5.flv"

 

 

6. Kohanime määramine (2005/396)

 

Ettekanne – Rein Triisa

 

Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=6.flv"

 

 

7. Viljandi Vene Gümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (2005/391)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=7.flv"

 

 

8. Eesti lipu heiskamine alaliselt (2005/390)

 

Ettekanne – Helmen Kütt

 

Kaasettekanne – õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=8.flv"

 

 

9. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 96 „Viljandi linna üldhariduskoolide pedagoogide 2005.a töötasustamise aluste kinnitamine" täiendamine

 

Ettekanne – Andres Nuut

 

Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon, hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=9.flv"

 

 10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu põhimääruse muutmine (2005/394)

 

Ettekanne – Mati Jürisson

 

Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=10.flv"

 

 

11. Linnavolikogu kirjavahetus

 

Ettekanne – Arnold Kimber

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=11.flv"

 

 

12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2005/398)

 

Ettekanne – Rein Triisa

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=12.flv"

 

 

Linnavalitsuse informatsioon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050527&osa=13.flv"

 

 

 


 

 

Viljandi Linnavolikogu 29.aprilli 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29.aprillil 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 94 "Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2005/362) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=1.flv"

2. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine (2005/385) (I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=2.flv"

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Õuna tänav 23 (2005/377)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=3.flv"

4. Detailplaneeringu kehtestamine (2005/383)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=4.flv"

5. Kohanimede määramine (2005/378)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=5.flv"

6. Restaureerimistoetuste ja-preemiate määramise kord (2005/379)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=6.flv"

7. Konkursi „Lilled linna" juhendi kinnitamine (2005/380)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=7.flv"

8. Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumide statuudi kinnitamine (2005/381)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=8.flv"

9. Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut (2005/382)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=9.flv"

10. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (2005/384)
Ettekanne – Tarmo Loodus
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=10.flv"

11. Viljandi Linnavolikogu 31.03.2005 otsuse nr 237 „Nõusolek Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi hoonetes energiasäästu projekti kaasrahastamiseks" muutmine (2005/386)
Ettekanne – Rein Triisa
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=11.flv"

12. Viljandi Linnavolikogu 25.05.2001 määruse nr 78 „Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra kinnitamine" täiendamine (2005/387)
Ettekanne – Rein Triisa
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=12.flv"

13. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=13.flv"

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050429&osa=14.flv"

 


 


Viljandi Linnavolikogu 31.märtsi 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus neljapäeval, 31.märtsil 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 31.10.2003 määruse nr 38 "Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine" muutmine (2005/363)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=1.flv"

2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2005 määruse nr 94 "Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2005/362) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=2.flv"

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Lossimäed (2005/359)
3.2. Kullamäe tänav 3 (2005/360)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=3.flv"

4. Viljandi ordulinnuse varemete ja maastiku korrastamise kontseptsiooni kehtestamine (2005/361)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=4.flv"

5. Nõusolek Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi hoonetes energiasäästu projekti kaasrahastamiseks (2005/365)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=5.flv"

6. Korterite ostmine (2005/366)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=6.flv"

7. Korraldatud jäätmeveol kehtivad teenustasu piirmäärad, jäätmeveo sagedus ja aeg ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord (2005/367) (I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=7.flv"

8. Linnaruumi visuaalsete kujunduselementide paigaldamise korra kehtestamine (2004/321)
(II lugemise jätkamine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=8.flv"

9. Liikumise "Paljukorterilised elumajad korda" algatamine (2005/371)
Ettekanne – Mati Männigo
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=9.flv"

10. Hooldajatoetuse maksmise kord (2005/369)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=10.flv"

11. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri ja palgamäärade kinnitamine (2005/364)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=11.flv"

12. Viljandi Linnavolikogu 30.04.2004 otsuse nr 172 osaline muutmine (2005/370)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=12.flv"

13. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2005/352)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=13.flv"

14. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine
14.1. Kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine (2005/368)
Ettekanne – Külli Salumäe
15. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Tõnu Juul
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=14.flv"

16. Viljandi lastekaitse teabesüsteemi põhimäärus (2005/375)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=15.flv"

17. August Maramaa mälestuse jäädvustamine (2005/373)
Ettekanne – Heiki Raudla
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=16.flv" 

18. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2005/374)
Ettekanne – Rein Triisa
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=18.flv"

19. Linna esindamine (2005/376)
Ettekanne – Ülle Lumi
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=19.flv"

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050331&osa=20.flv"

 


 


Viljandi Linnavolikogu 25.veebruari 2005.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25.veebruaril 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Vanglate keskhaigla asukohaga seonduva problemaatika arutelu
Osalevad justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=1.flv"

2. Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine (2004/326) (III lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=2.flv"

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Vana-Vaksali tänav 2 (2005/351)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=3.flv"

4. Viljandi Linnavolikogu 28.09.2001 määruse nr 87 „Üüri piirmäära kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (2005/350)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=4.flv"

5. Viljandi linna üldhariduskoolide pedagoogide 2005.a. töötasustamise aluste kinnitamine (2005/353)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=5.flv"
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=6.flv"

6. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2005/354)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=7.flv"

7. Viljandi linna valimiskomisjoni koosseisu muutmine (2005/349)
Ettekanne – Reet Põldma
Kaasettekanne – õiguskomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=8.flv"

8. Viljandi Linnavolikogu 24.09.1999 määrusega nr 67 kinnitatud „Viljandi Linna nimelise aastastipendiumi statuudi" täiendamine ja muutmine (2005/356)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=9.flv"

9. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine
9.1. Eelarve-ja arengukomisjoni koosseisu muutmine (2005/357)
Ettekanne – Arnold Kimber
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=10.flv"

10. Osaühingus Spordikuppel täiendavate osade omandamine (2005/358)
Ettekanne - Malle Vahtra
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=11.flv"

11. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=12.flv"

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20050225&osa=13.flv"

 

 


 

 
Viljandi Linnavolikogu 28. jaanuari 2005.a istung
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28.jaanuaril 2005.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
PÄEVAKORD:
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine (2004/326) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2.1. Carl Robert Jakobsoni 47a (2005/339)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
3. Viljandi jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus (2004/328) (II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
4. Viljandi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine (2005/341)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
 
5. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (2005/340)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon
 
6. Viljandi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus (2004/279) (II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
7. Detailplaneeringu kehtima jätmine (2005/347)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
8. Linnavara tasuta võõrandamine (2005/348)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
9. Viljandi linna preemiate määramine
9.1. Viljandi Linna Teatripreemia määramine (2005/345)
9.2. Viljandi Linna Kultuuri-ja spordipreemia määramine (2005/346)
Ettekanne – Külli Salumäe
9.3. Viljandi Linna Aastapreemia määramine (2005/343)
9.4. Viljandi Linna Elutöö Preemia määramine (2005/342)
Ettekanne – Arnold Kimber
9.5. Viljandi Linna Aasta Noore preemia määramine (2005/344)
Ettekanne – Mati Jürisson
 
10. Üldhariduskoolides õppivate laste prillitoetus (2004/334)
Ettekanne – Andres Nuut
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
11. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
 
 
Arnold Kimber
Linnavolikogu esimees