Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2004

Viljandi Linnavolikogu 30.detsembri 2004.a istung
 

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus neljapäeval, 30.detsembril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Heakskiidu andmine Viljandi veekeskuse ruumiprogrammile ja eskiislahendusele (2004/292) (II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 

2. Viljandi linna 2005.aasta eelarve kinnitamine (2004/326) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Trepimägi (2004/327)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 

4. Linnaruumi visuaalsete kujunduselementide paigaldamise korra kehtestamine (2004/321)
(II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 

5. Viljandi jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus (2004/328)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 

6. Viljandi Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine (2004/332)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
 
 
 
7. Viljandi turismipiirkonna turundusplaani kinnitamine aastateks 2005-2007 (2004/335)Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20041230&osa=7.flv" 
8. Linnavara võõrandamine
8.1. Järve tn 4 (2004/331)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 

9. Üüri arvestamise korra kehtestamine (2004/330) (I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 

10. Alushariduse õppekulust vabastamine (2004/333)
Ettekanne – Andres Nuut
Kaasettekanne – hariduskomisjon
 

11. Üldhariduskoolides õppivate laste prillitoetus (2004/334)
Ettekanne – Andres Nuut
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 

12. Linnavara võõrandamine (2004/336)
13. AS Viljandi Tervisekeskus põhikirja muutmine (2004/337)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - tervishoiukomisjon
 
14. Nõusoleku andmine kaasrahastamiseks (2004/338)
Ettekanne - Malle Vahtra
 
15. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Tõnu Juul
 

Linnavalitsuse informatsioon
 
 
 

 


 


Viljandi Linnavolikogu 26.novembri 2004.a istung
 
 
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26.novembril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
PÄEVAKORD:
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Viljandi ordulinnuse varemete ja maastiku korrastamise kontseptsiooni vastuvõtmine ja avalikkusele tutvustamiseks sobivaks tunnistamine (2004/310)
Ettekanne – Rein Triisa
 
2. Viljandi Linna preemiate statuutide kehtestamine
2.1. Viljandi Linna Elutöö preemia statuudi kehtestamine (2004/311)
2.2. Viljandi Linna Kultuuri-ja spordipreemia statuudi kehtestamine (2004/312)
2.3. Viljandi Linna Teatripreemia statuudi kehtestamine (2004/313)
2.4. Viljandi Linna Aukodaniku statuudi kehtestamine (2004/314)
2.5. Viljandi Linna Aasta Noore preemia statuudi kehtestamine (2004/315)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
2.6. Viljandi Linna Aastapreemia statuudi kehtestamine (2004/309)
Ettekanne – Külli Salumäe
 
3. Viljandi linna osalemine osaühingu Spordikuppel asutamisel (2004/322)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Reinu põik (2004/316)
Ettekanne – Rein Triisa
 
5. Maamaksust vabastamine 2005.aastal (2004/317)
Ettekanne – Rein Triisa
 
6. Maamaksu määra kehtestamine 2005.aastaks (2004/318)
Ettekanne – Rein Triisa
 
 
7. Männimäe Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Viljandi linna lasteaiaks Mängupesa (2004/319)
Ettekanne –Helmen Kütt
 
8. Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (2004/307) (II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
9. Konkursi „Valgus linna" juhendi kinnitamine (2004/320)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
10. Linnaruumi visuaalsete kujunduselementide paigaldamise korra kehtestamine (2004/321)
(I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
 
11. Volituste andmine kinnistu ostmiseks lepingu sõlmimiseks (2004/323)
 
12. Elamufondi suurendamiseks hanke korraldamine (2004/324)
 
13. Pöördumine Vabariigi Valitsuse poole teenistusliku järelevalve algatamiseks (2004/325)
 
14. Linnavolikogu kirjavahetus
 
 
 

 


 


Viljandi Linnavolikogu 29.oktoobri 2004.a istung
 
 
 
 
 
 
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29.oktoobril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
 
KINNITAMISEKS ESITATAV PÄEVAKORD:
 
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004.a määruse nr.48 "Viljandi linna 2004. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2004/291) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2.1. Reinu tee 26B (2004/301)
2.2. Reinu põik 4 (2004/302)
2.3. Reinu põik 1 (2004/303)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2004/304)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
4. Detailplaneeringu algatamine (2004/306)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
5. Kinnistute võõrandamine (2004/305)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
6. Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (2004/307) (I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
7. Asustamata eluruumi üürile andmine (2004/308)
Ettekanne - Rein Triisa
 
8. Viljandi Linna Aastapreemia statuudi kinnitamine (2004/309)
Ettekanne - Külli Salumäe
9. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Tõnu Juul
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 

 

 

 


 

 


Viljandi Linnavolikogu 24.septembri 2004.a istung
 

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 24.septembril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 määruse nr.48 "Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2004/291) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
 
2. Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra muutmine (2004/296)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
3. Nõusoleku andmine kaasrahastamiseks (2004/297)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
 
4. Heakskiidu andmine kavandatava veekeskuse ruumiprogrammile (2004/292)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
5. Mitteeluruumide väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirjast (2004/293)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
 
6. Linnavara võõrandamise korra muutmine (2004/294)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
7. Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra muutmine (2004/295)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
8. Viljandi linna arengukava muutmine ja täiendamine (2004/298) (I lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
9. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
 
10. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2004/300)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
11. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (2004/299)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
 
12. Viljandi linna arengukava muutmine ja täiendamine (2004/298) (II lugemine)
Ettekanne – Rein Triisa
 
 

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040924&osa=8.flv"

 
 
 
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 27.augusti 2004.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27.augustil 2004.a. algusega kell 16.00
linnavolikogu saalis, Linnu tn.2


PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. 
Lootusetutest nõuetest loobumine (2004/284)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve- ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=1.flv" 

2. 
Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 määruse nr.48 "Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2004/287)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve- ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=2.flv" 

3. 
Kohanimede määramise kord (2004/280) II lugemine
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=3.flv"

4. Kohanimede määramine (2004/286) Tänavate nimekiri
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=4.flv"

5. Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi Põhimääruse kinnitamine (2004/288)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=5.flv"

6. Viljandi linna tänavate talihoolde seisundinõuded (2004/285)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=6.flv"

7. Viljandi kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus (2004/279) II lugemine Eelnõu Lisa Kaart
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=7.flv"

8. Viljandi linna jäätmekava (2004/278) II lugemine
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajanduse- ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=8.flv"

9. Projektile "Viljandi kesklinna lasteaed" nõusoleku andmine (2004/289)
Ettekanne - Malle Vahtra
Kaasettekanne  - hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=9.flv" 
10. Viljandi Linnavolikogu pöördumine peaministri poole
Ettekanne - Heiki Raudla

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040827&osa=10.flv"

 

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25.juuni 2004.a. istung

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25.juunil 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
PÄEVAKORD:
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Raielubade väljaandmise kord (2004/262) (II lugemine)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2.1 Raekoja park (2004/266)
2.2 Johann Köleri park (2004/267)
2.3 Riia mnt.91A (2004/274)
2.4 Riia mnt.95 (2004/275)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
3. Viljandi kaugkütte reguleerimise kord (2004/279) (I lugemine)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
4. Viljandi linna jäätmekava kinnitamine (2004/278) (I lugemine)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
5. Kohanime määramine (2004/276)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
6. Kohanimede määramise kord (2004/280) (I lugemine)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
7. Viljandi linna sõpruslinna Ahrensburgi Kodanike Ühenduse kutseõppe aastastipendiumi statuudi kinnitamine (2004/277)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - hariduskomisjon
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.08.2002 määruse nr.115 „I kooliastme (1.-3. klass) klasside täituvuse ülemise piirnormi kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (2004/268)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - hariduskomisjon
 
9. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2004/282)
Ettekanne - Helmen Kütt
 
10. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber
 
Linnavalitsuse informatsioon
 

 

 

 


 

 


Viljandi Linnavolikogu 28.mai 2004.a. istung

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28.mail 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 määruse nr.48 "Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2004/255) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
2. Viljandi linna 2003.aasta majandusaasta aruannete kinnitamine (2004/259)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – revisjonikomisjon
 
 
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2004/260)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
4. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2004/261)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
5. Raielubade väljaandmise kord Viljandi linnas (2004/262)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
6. Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra muutmine (2004/263)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
7. Pärnu alamvesikonna veemajanduskava eelnõu kooskõlastamine (2004/264)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
8. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine Viljandi linna omandisse (2004/269)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
9. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine Viljandi linna omandisse (2004/271)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne - õiguskomisjon
 
 
10. Nõusoleku andmine kaasrahastamiseks (2004/273)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
11. Ostu-müügi lepingu notariaalne vormistamine (2004/272)
Ettekanne – Arnold Kimber
Kaasettekanne - õiguskomisjon
 
 
12. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
 

 

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 30.aprilli 2004.a. istung
 

 

 
 
 
 
 
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30.aprillil 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 määruse nr.48 "Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2004/255) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
2. Viljandi Linnavolikogu 28.03.2003 otsuse nr.69 osaline muutmine (2004/250)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
3. Viljandi linna omandis olevate eluruumide erastamiseks korraldataval avalikul enampakkumisel osalejate suhtes piirangute ja lisatingimuste rakendamine (2004/252)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
 
4. Kaubandustegevuse korraldamine Viljandi linna haldusterritooriumil (2004/249)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Talli tn.2 (2004/247)
5.2. Paala paisjärv (2004/248)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
 
6. Linnavara võõrandamine
6.1. Väike-Turu tn.1c (2004/253)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 otsuse nr.160 „Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine" muutmine (2004/251)
Ettekanne – Arnold Kimber
 
 
 
8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (2004/254)
Ettekanne – Arnold Kimber
Kaasettekanne - revisjonikomisjon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040430&osa=8.flv"

9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2004/256)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
10. Nõusoleku andmine kaasrahastamiseks (2004/257)
ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 13.06.2004.a. toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks (2004/258)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon
 
 
 
12. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
 
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
Häältelugemiskomisjoni protokollide kinnitamine
 
 
 

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040430&osa=13.flv"
 

 

 

 

 

 


 

 

 

Viljandi Linnavolikogu 26.märtsi 2004.a. istung
 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26.märtsil 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Taksovedude korraldamine Viljandi linnas (2004/223) (II lugemine)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2004/233)
Ettekanne – Rein Triisa
 
 
3. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2004 otsuse nr.146 muutmine (2004/234)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
4. Konkursi „Värvid linna" juhendi kinnitamine (2004/236)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

 
5. Konkursi „Lilled linna" juhendi kinnitamine (2004/237)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
6. MA Viljandi Spordikeskus baaside ja varade kasutamine (2004/235)
Ettekanne – Helmen Kütt

 
 
7. Viljandi Linnavolikogu 24.09.1999 määrusega nr.67 kinnitatud „Viljandi linna aastaisiku statuudi" muutmine (2004/218) (II lugemine)
Ettekanne – Heiki Raudla

 
 
8. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri ja palgamäärade kinnitamine (2004/238)
Ettekanne – Malle Vahtra

 
 
9. Sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (2004/245)

 
 
10. Viljandi linna osalemine sihtasutuses Holstre Polli Tervisekeskus (2004/243)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
 
11. Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kooskõlastamine (2004/242)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
12. Nõusolek Viljandi Tööstuspargi ja Ärimaja tehnovõrkude ja tänavate rajamise projekti kaasrahastamiseks (2004/244)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
13. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu (2004/239)
Ettekanne – Tõnu Juul
14. Esindajatele asendajate määramine Eesti Linnade Liitu (2004/240)

 
 
15. Läbirääkimiste pidamisest kinnistu ostmiseks (2004/246)
Ettekanne – Rein Triisa

 
 
16. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Tõnu Juul

 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
 

 

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 27.veebruari 2004.a. istung
 

 

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27.veebruaril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine (2003/193) (III lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
2. Viljandi linna ehitusmäärus (2003/180) (III lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
3. Taksovedude korraldamine Viljandi linnas (2004/223)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
4. Kohanime määramine (2004/225)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
5. Viljandi linna tänavate nimekirja kinnitamine (2004/230)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2004/226)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2004/229)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
8. Täiendav vabastus maamaksust 2004.aastal (2004/227)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
9. Viljandi linna üldhariduskoolide pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine 2004.aastal (2004/228)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
10. Projekti „Koolimaja uksed avatuks ja aknad valgeks" kinnitamine (2003/184) (II lugemine)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
 
 
11. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2004/231)
Ettekanne – Arnold Kimber
 
 
12. Linnavalitsuse tegevuse kontrollimine (2004/224)
Ettekanne – Arnold Kimber
Kaasettekanne – õiguskomisjon
 
 
13. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 

 


 

 

Viljandi Linnavolikogu 30. jaanuari 2004.a. istung
 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30.jaanuaril 2004.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD:
 

1. Laenude refinantseerimine (2004/217)
Ettekanne – Malle vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
 
2. Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine (2003/193) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

 
 
 
3. Viljandi linna ehitusmäärus (2003/180) (II lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

 
 
 
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Raua tn.8 (2004/209)
4.2. Uueveski org (2004/210)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

 
 
 
5. Mitteeluruumide väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirjast (2004/211)
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

 
 
 
6. Viljandi linna koolivõrgu korrastamise kava kinnitamine (2003/168)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
7. Lapse sünnitoetuse maksmise kord (2003/194) (II lugemine)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon

 
 
 
8. Viljandi linna preemiate omistamine
8.1. Viljandi Linna Teatripreemia omistamine (2004/215)
8.2. Viljandi Linna Kultuuri-ja spordipreemia omistamine (2004/214)
Ettekanne – Külli Salumäe
8.3. Viljandi Linna preemia „Aasta Noor" (2004/216)
Ettekanne - Noorte Volikogu esindaja (Monika Pärna)
8.4. Tunnustusest aasta sündmusele Viljandi linnas (2004/222)
8.5. Viljandi Linna Aastaisiku valimine (2004/212)
8.6. Viljandi Linna Elutöö Preemia omistamine (2004/213)
Ettekanne – Arnold Kimber
 
11.Viljandi linna teenetemärgi omistamine (2004/220)
Ettekanne - Arnold Kimber
 
12. Viljandi Linnavolikogu  24.09.1999 määrusega nr.67 kinnitatud „Viljandi linna aastaisiku statuudi" muutmine (2004/218)
Ettekanne - Heiki Raudla
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040130&osa=8.flv"

9. Viljandi Linnaraamatukogu põhikirja muutmine (2004/221)
Ettekanne - Tiiu Männiste
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20040130&osa=9.flv"

10. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber

Linnavalitsuse informatsioon