Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2003

Viljandi Linnavolikogu 19.detsembri 2003.a. istung
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 19.detsembril 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD:
 
 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna 2004.aasta eelarve kinnitamine (2003/193) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
 
2. Lapse sünnitoetuse maksmise kord (2003/194)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon
 
3. Viljandi Linnavolikogu 29.11.2002 otsuse nr.25 "Üldhariduskoolide ja huvikoolide hoolekogudesse esindajate määramine" muutmine (2003/195)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
 
4. Viljandi Linnavolikogu alatise komisjoni esimehe valimine (2003/196)
Ettekanne – Arnold Kimber
Kaasettekanne - õiguskomisjon
 
5. Nõusolek kinnistusraamatu kande muutmiseks
5.1. Eelnõu 2003/197
5.2. Eelnõu 2003/199
5.3. Eelnõu 2003/200
5.4. Eelnõu 2003/201
5.5. Eelnõu 2003/202
5.6. Eelnõu 2003/203
5.7. Eelnõu 2003/204
5.8. Eelnõu 2003/205
Ettekanne – Rein Triisa
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
 
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2003/206)
Ettekanne - Rein Triisa
 
7. Viljandi tööstuspargi ja ärimaja rajamise ettevalmistamise projektis osalemine (2003/208)
Ettekanne - Rein Triisa
 
8. Esindajate nimetamine Viljandimaa veemajandusprojekti (2003/143)
Ettekanne - Malle Vahtra
 
9. Linnavolikogu kirjavahetus
 

Ettekanne – Arnold Kimber

 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 Viljandi Linnavolikogu 28.novembri 2003.a. istung
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28.novembril 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 

 


PÄEVAKORD:

 

 

 

 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine 
1. Hendrikson ja Co koostatud „Viljandi linna üldplaneeringu keskkonnaalase konsultatsiooni" kokkuvõte
 
2. Viljandi linna ehitusmäärus (2003/180)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
3. Nõusolek hooneregistri Viljandi linna toimikute ülevõtmiseks (2003/179)
Ettekanne – Ene Pius
 
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Näituse väljak (2003/172)
4.2. Kvartal 180, krunt nr.15 (2003/173)
4.3. Jakobsoni 2A (2003/174)
4.4. Jakobsoni 2c (2003/176)
Ettekanne – Karl Õmblus
 
5. Maamaksu määra kehtestamine 2004.aastal (2003/182)
Ettekanne – Karl Õmblus
 
6. Maamaksust vabastamine 2004.aastal (2003/183)
Ettekanne – Karl Õmblus
7. Kalmistute kasutamise eeskiri (2003/185)
Ettekanne . Karl Õmblus
8. Viljandi Linnavolikogu 24.09.1999 määrusega nr.67 kinnitatud „Viljandi Linna nimelise aastastipendiumi statuudi" muutmine (2003/178)
Ettekanne – Helmen Kütt
 
9. Projekti „Koolimaja uksed avatuks ja aknad valgeks" kinnitamine (2003/184)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
 
10. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2003/175)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
11. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigusega (2003/192)
Ettekanne - Karl Õmblus
12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2003/186)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=12.flv
13. Viljandi Linnavolikogu tervishoiukomisjoni põhimääruse kinnitamine (2003/177)
Ettekanne - Mati Kallas
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=13.flv
14. Viljandi Linnavolikogu 25.04.2003 määruse nr.29 „Viljandi Linnavolikogu töökorra kinnitamine" täiendamine (2003/181)
Ettekanne - Arnold Kimber
15. Viljandi linna teenetemärgi omistamine
15.1. Benno Abram
Ettekanne - Arnold Kimber
Kaasettekanne - tervishoiukomisjon
15.2. Ants Salum
Ettekanne - Arnold Kimber
Kaasettekanne - kultuuri-ja spordikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=15.flv
16. Abilinnapea ametist vabastamine (2003/190)
Ettekanne - Malle Vahtra

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=16.flv
17. Abilinnapea ametisse nimetamine (2003/191)
Ettekanne - Malle Vahtra

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=17.flv
18. Viljandi Linnavolikogu 05.11.2002 otsuse nr.11 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2003/187)
Ettekanne - Jaak Sulg
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031128&osa=18.flv
19. Linnavolikogu kirjavahetus
 
 
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
 Viljandi Linnavolikogu 31.oktoobri 2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 31.oktoobril 2003.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna koolivõrgu korrastamise kava kinnitamine (2003/168)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon
Ettekande teeb ka maakonna haridusjuht Kalle Küttis

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=1.flv

2. Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine (2003/169) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=2.flv

3. Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr.15 „Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (II lugemine) (2003/157)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=3.flv

4. Noorsootöö arengusuunad ja tegevuskava Viljandi linnas 2003-2005 (2003/152) (II lugemine)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=4.flv

5. Munitsipaalvara võõrandamine
5.1. OÜ Viljandi Elamu (2003/159)
5.2. Vilja tn.1-6 (2003/160)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjoni

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=5.flv

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
6.1. Kvartalis nr.137 asuv Mõisapark krunt nr.18 (2003/161)
6.2. Kvartalis nr.51 Uku tn.19 asuv krunt nr.12 (2003/162)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=6.flv

7. Ühissõidukipeatuste nimede määramine (2003/163)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=7.flv

8. Viljandi Linna teenetemärgi omistamine ja auraamatusse kandmine (2003/164)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=8.flv

9. Asustamata eluruumi üürile andmine (2003/165)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=9.flv

10. Nõusoleku andmine (2003/166)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=10.flv

11. Linnavara otsustuskorras võõrandamine (2003/167)
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnmajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=11.flv

12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse ühishüpoteegiga koormamiseks (2003/170)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=12.flv 

13. Korteri ostmine (2003/171)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=13.flv  

14. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=14.flv

Linnavalitsuse informatsioon
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20031031&osa=15.flv


 Viljandi Linnavolikogu 26.09.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 26.septembril 2003.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD: 

1. Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr.15 „Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (I lugemine) (2003/157)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030926&osa=1.flv

2. Arengukava kehtestamine (II lugemine) (2003/144)
Ettekanne – Malle Vahtra
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon
Palume kaasa võtta juunikuu volikogu istungi materjalidega saadetud arengukava terviktekst

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030926&osa=2.flv

3. Koolilõuna kulude katmise kord (2003/158)
Ettekanne - Helmen Kütt

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030926&osa=3.flv 

4. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Tõnu Juul
Linnavalitsuse informatsioon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030926&osa=4.flv
Viljandi Linnavolikogu 22.08.2003 istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 22.augustil 2003.a algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 14.09.2003 rahvahääletuseks (2003/153)
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=1.flv

2. Noorsootöö arengusuunad ja tegevuskava Viljandi linnas 2003-2005 (2003/152)
Ettekanne – Helmen Kütt
Kaasettekanne – hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=2.flv

3. Kindral Johan Laidoneri monumendi rajamisest (2003/149) (II lugemine)
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=3.flv
 
4. Kohustuse ülevõtmine (2003/154)
Ettekanne - Malle Vahtra

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=4.flv
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=5.flv

5. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
Linnavalitsuse informatsioon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030822&osa=6.flv

 
 


Viljandi Linnavolikogu 27.06.2003.a. istung
 
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27.juunil 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2
 
 
PÄEVAKORD: 
 
1. Arengukava täitmise kinnitamine (2003/143)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
2. Arengukava kehtestamine (2003/144) (I lugemine)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
3. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri muutmine (2003/145)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
4. Linna eelarvest restaureerimistoetuste andmise korra kehtestamine (2003/146)
Ettekanne – Malle Vahtra
 
 
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks
5.1. 2003/140
5.2. 2003/148
5.3. 2003/151
Ettekanne – Karl Õmblus
 
 
6. Munitsipaalvara võõrandamine (2003/141)
Ettekanne – Karl Õmblus
 
 
7. Volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks (2003/142)
Ettekanne – Karl Õmblus
 
8. Kindral Johan Laidoneri monumendi rajamisest (2003/149)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon
 
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2003/147)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
10. Pärandvara vastuvõtmine (2003/159)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon
 
 
11. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne – Arnold Kimber
Linnavalitsuse informatsioon
 
 

 
Viljandi Linnavolikogu 30.05.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30.mail 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2


PÄEVAKORD:

1. Viljandi Vene Gümnaasiumi kooliinternaadi tegevuse lõpetamine (2003/126)

Eelnõu 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=1.flv

2. Pädevuse delegeerimine (2003/127)
Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=2.flv

3. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2003/131)
Eelnõu 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=3.flv

4. Volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks (2003/132)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=4.flv
Eelnõu

5. Viljandi Linnavolikogu 05.11.2002 otsuse nr.7 „Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine" muutmine (2003/133)
Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=5.flv

6. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
6.1. Sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon (2003/122) (II lugemine)

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=6.flv

7. Viljandi Maakohtu rahvakohtunikukandidaatide valimine (2003/130) (II lugemine)
Eelnõu 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=7.flv

8. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2003/136)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=8.flv
Eelnõu 

9. Viljandi Linnavolikogu 05.11.2002 otsuse nr.8 „Viljandi Linnavolikogu esimehele hüvituste määramine" muutmine (2003/134)
Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=9.flv

10. Viljandi Linnavolikogu aseesimehele kulutuste hüvitamine (2003/135)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=10.flv
Eelnõu

11. Munitsipaalvara võõrandamine (2003/137)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=11.flv

12. AS-i Viljandi Soojus aktsiate võõrandamine (2003/139)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=12.flv

13. Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojektide koostamises osalemine (2003/138)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=13.flv

14. Linnavolikogu kirjavahetus
Linnavalitsuse informatsioon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030527&osa=14.flv
 
 

 
Viljandi Linnavolikogu 25.04.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25.aprillil 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2


PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna teeregistri asutamine (2003/116)

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=1.flv

2. Viljandi linna teeregistri põhimääruse kinnitamine (2003/117)
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=2.flv

3. Viljandi linna sademevee ärajuhtimise üldskeemi kehtestamine (2003/118) 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=3.flv

4. Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr.15 „Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2003/103) (II lugemine)
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=4.flv
 
5. Mittetulundusühingus Koolituskeskus Vilko osalemise ja liikmeks olemise lõpetamine ning mittetulundusühingust välja astumine (2003/120)
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=5.flv
 
6. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2003/121)
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=6.flv
 
7. Viljandi Linnavolikogu töökorra kinnitamine (2003/60) (III lugemine)
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=7.flv
 
8. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
8.1. Sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon (2003/122)
8.2. Hariduskomisjon (2003/119)

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=8.flv

9. Rahvakohtuniku kandidaatide nimetamine (2003/130)
10. Rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikme valimine (2003/123)

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=9.flv

10. Viljandi Linnavolikogu alatise komisjoni esimehe valimine (2003/124)
MTÜ Viljandimaa Noortekeskuses liikmeõigusi teostama volitatud isiku nimetamine (2003/125)

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=10.flv
  
11. Viljandi järvedel veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskirja kinnitamine (2003/105) (II lugemine) 

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=11.flv

12. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine (2003/128) 
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=12.flv
  
13. Viljandi Linnavolikogu 31.01.2003 otsuse nr.56 „AS-i Viljandi Soojus ja AS-i ESRO ühendamisest" muutmine(2003/129) 

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=13.flv

16. Linnavolikogu kirjavahetus
Linnavalitsuse informatsioon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030425&osa=14.flv
 
 

 
Viljandi Linnavolikogu 28.03.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimub reedel, 28.märtsil 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

PÄEVAKORD:

Päevakorra kinnitamine

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=1.flv
 
1. Linnapea ametist vabastamine (2003/109)
Eelnõu
2. Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Viljandi linna valimiskomisjoni otsus

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=2.flv

4. Viljandi linnapea valimine (2003/110)
Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=3.flv

5. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine (2003/111)
Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=4.flv 

Viljandi linna valimiskomisjoni otsus

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=5.flv

6. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu (2003/114)
Eelnõu
7. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Eesti Linnade Liitu (2003/115)
Eelnõu 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=6.flv

8. Viljandi järvel veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskirja kinnitamine (2003/105)
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=7.flv

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
8.1. Vaksali tn.8 (2003/94)

Eelnõu
8.2. Riia mnt.117 (2003/95)
Eelnõu
8.3. Männimäe tee 30 (2003/97)
Eelnõu
8.4. Tallinna tn.51A (2003/98)
Eelnõu
8.5. Tartu tn.125 (2003/99)
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=8.flv

9. MA Viljandi Spordikeskus baaside ja varade kasutamine (2003/96)
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – kultuuri-ja spordikomisjon
10. Eluruumi väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate eluruumide nimekirjast (2003/100) 
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
11. Linnavara võõrandamine (2003/102)

Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=9.flv

12. Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003 määruse nr.15 „Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2003/103) (I lugemine)
Eelnõu 
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=10.flv  

13. Viljandi linna 2002.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine (2003/104)

Eelnõu
Seletuskiri
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – revisjonikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=11.flv    

14. Viljandi Linnavalitsuse palgamäärade kinnitamine (2003/106)

Eelnõu 
Ettekanne –Karl Õmblus
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=12.flv  

15. Avaliku korra eeskirja kehtestamine (2003/89) (II lugemine)

Eelnõu
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – korrakaitsekomisjon
16. Viljandi linna põhimääruse muutmine ja täiendamine (2003/62) (II lugemine)

Eelnõu
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=13.flv

17. Viljandi Linnavolikogu töökorra kinnitamine (2003/60) (II lugemine)
Eelnõu
Ettekanne – Arnold Kimber
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=14.flv  

18. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
18.1. Õiguskomisjon

Eelnõu
Ettekanne – Mart  Sikut
18.2. Eelarve–ja arengukomisjon
Eelnõu
Ettekanne – Jaak Sulg

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=15.flv

19. Viljandi Linnavolikogu 30.08.2002 otsuse nr.456 "Kindral Johan Laidoneri monumendi asukohast" kehtetuks tunnistamine (2003/59) (II lugemine)
Eelnõu
Ettekanne - Viktor Naanuri
Kaasettekanne - kultuuri-ja spordikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=16.flv

20. Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra muutmine (2003/107)
Eelnõu
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=17.flv

21. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber
Linnavalitsuse informatsioon
Tarmo Loodus'e sõnavõtt

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030328&osa=18.flv  
 
 

 
 
Viljandi Linnavolikogu 28.02.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 28.veebruaril 2003.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2


PÄEVAKORD:

1. Ehitise peremehetuse tuvastamine (2003/84)

Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=1.flv

2. Munitsipaalvara võõrandamine
2.1. Pärnumaal, Häädemeeste vallas, Majaka külas asuv majavaldus (2003/85)

Eelnõu
2.2. Männimäe sademevete kanalisatsioonitrass (2003/88)
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon
 
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=2.flv
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=3.flv

3. Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine (2003/76) (II lugemine)
Eelnõu
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=4.flv

4. Kaevetööde eeskirja kinnitamine (2003/65) (II lugemine)
Eelnõu
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=5.flv

5. Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine (2003/40) (III lugemine)
Eelnõu
Ettekanne – Peep Aru
Kaasettekanne – eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=6.flv

6. Aktsiaseltsi Viljandi Tervisekeskus põhikirja täiendamine (2003/86)
Eelnõu
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=7.flv

7. Avaliku korra eeskirja kehtestamine (2003/89) (I lugemine)
Eelnõu
Ettekanne – Ene Pius
Kaasettekanne – korrakaitsekomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=8.flv

8. Viljandi Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine (2003/61) (II lugemine)
Eelnõu
Eelnõu 27.02.2003
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne – õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=9.flv

9. Tallinna tn.18 kinnistule registriosa nr.6024 hoonestusõiguse seadmine Eesti Vabariigi kasuks (2003/87)
Eelnõu
Ettekanne – Karl Õmblus
Kaasettekanne – linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=10.flv

10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
10.1. Uus tn.9 (2003/81)

Eelnõu
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=11.flv
10.2. Kindral Laidoneri plats (2003/82)
Eelnõu
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=12.flv

11.Viljandi linna üldhariduskoolide pedagoogide 2003.aasta töötasustamise aluste kinnitamine (2003/90)
Eelnõu
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=13.flv

12. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Eesti Vabariigiga ja AS-ga Viljandi Veevärk (2003/91)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=14.flv

13. Valimisjaoskonna liikme kohustustest ennetähtaegne vabastamine (2003/92) (2003/93)
Eelnõu
Eelnõu
Ettekanne - Ene Pius
http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=15.flv
 

14. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030228&osa=16.flv

Linnavalitsuse informatsioon
 

 
 
Viljandi Linnavolikogu 31.01.2003.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 31.jaanuaril 2003 algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna põhimääruse muutmine ja täiendamine (I lugemine) (2003/62)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=1.flv

2. Viljandi Linnavolikogu töökorra kinnitamine (2003/60)
Ettekanne - Arnold Kimber
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=2.flv

3. Viljandi Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine (2003/61)
Ettekanne - Rein Triisa
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=3.flv

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Tallinna tn.1 (2003/63)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=4.flv

5. Linnavara võõrandamine
5.1. Lossi tn.14A (2003/64)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=5.flv

6. Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine (2003/75) (II lugemine)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=6.flv

7. Koolilõuna kulude katmise kord (2003/74)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=7.flv

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2003/70)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=8.flv

9. Vesiflirdi allee 3 kinnistule registriosa nr.26649 hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine (2003/71)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=9.flv

10. Kaevetööde eeskirja kinnitamine (I lugemine) (2003/65)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=10.flv

11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine riigikogu 02.03.2003.a. valimisteks (2003/73)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=11.flv

12. Viljandi Linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehe valimine (2003/72)
Ettekanne - Arnold Kimber
Kaasettekanne - hariduskomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=12.flv

13. Viljandi linna preemiate määramine
13.1. Viljandi Linna Teatripreemia omistamine (2003/66)
13.2. Viljandi Linna Kultuuri-ja spordipreemia omistamine (2003/67)
13.3. Viljandi Linna Aastaisiku valimine (2003/68)
13.4. Viljandi Linna Elutöö Preemia omistamine (2003/69)
Ettekanne - Külli Salumäe
Kaasettekanne - kultuuri-ja spordikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=13.flv

14. Viljandi Linnavolikogu 30.08.2002 otsuse nr.456 "Kindral Johan Laidoneri monumendi asukohast" kehtetuks tunnistamine (2003/59)
Ettekanne - Viktor Naanuri
Kaasettekanne - kultuuri-ja spordikomisjon

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=14.flv

15. AS-i Viljandi Soojus ja AS-i ESRO ühendamisest
Ettekanne - Peep Aru

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=15.flv

16. Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine
Ettekanne - Peep Aru

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=16.flv

15. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber

http://video.kultuur.edu.ee/vod/linnavalitsus/volikogu.php?istung=20030131&osa=17.flv

Linnavalitsuse informatsioon