Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2002

Viljandi Linnavolikogu 29.11.2002.a. istung

Valimiskomisjoni otsus 
Kuula salvestust
Sünnipäevalaste õnnitlemine Kuula salvestust
Päevakorra kinnitamine Kuula salvestust

1. Detailplaneeringute kehtestamine
1.1. Kvartal nr.114 (2002/13)
1.2. Tallinna tn.36 ja Maramaa pst.14A (2002/21)
1.3. Pikk tn.33 (2002/22)
1.4. Kvartali nr.199 osa-ala (2002/31)
1.5. Kvartali nr.132A osa-ala (2002/39)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

2. Naaberkruntide piiride muutmine (2002/23)
Tallinna tn.36
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Ranna pst.11 (2002/15)
3.2. Pärnu mnt.36 (2002/16)
3.3. Jakobsoni tn.42, 42A (2002/17)
3.4. Jakobsoni tn.51 (2002/24)
3.5. Kvartalis nr.199 asuv krunt nr.9 (2002/25)
3.6. Oja tee 12 (2002/26)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

4. Maamaksust vabastamine 2003.aastal (2002/18)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

Kuula salvestust

5. Maamaksu määra kehtestamine 2003.aastal (2002/19)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

kuula salvestust

6. Viljandi linna 2003.aasta eelarve kinnitamine (2002/40)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

Kuula salvestust

7. Laenude refinantseerimine (2002/30)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

Kuula salvestust

8. Viljandi Linnavolikogu 27.12.1999 määruse nr.6 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulude kehtestamine" täiendamine (2002/14)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - hariduskomisjon

Kuula salvestust

9. Üldhariduskoolide ja huvikoolide hoolekogudesse esindajate määramine (2002/20)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - hariduskomisjon

Kuula salvestust

10. Elamumajanduse ja linnavara valitsemise valdkonna reorganiseerimine (2002/38)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

11. Osaühing Viljandi Elamu asutamine (2002/41)
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - õiguskomisjon
Kuula salvestust: 
esimene poolteine pool

12. Viljandi linnavolikogu 27.12.1999 määruse nr.9 "Tööandja eluruumide üle arvestuse pidamise korra kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (2002/27)
Ettekanne - Madis Timpson
Kaasettekanne - õiguskomisjon

Kuula salvestust

13. Asustamata eluruumi üürile andmine (2002/28)
Hariduse trn.7-8
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon

Kuula salvestust

14. Mitteeluruumi väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirjast (2002/35)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

15. Eluruumi väljaarvamine erastamisele mittekuuluvate eluruumide nimekirjast (2002/36)
Tallinna tn.19-2
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

16. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga väljaspool linna piire liitumise korra kehtestamine (2002/33)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

17. Munitsipaalvara võõrandamine (2002/34)
17.1.Leola tn.10
17.2. Lossi tn.31
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

18. Kinnistu võõrandamine (2002/37)
Uus tn.4
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

19. Viljandi linna preemia "Aasta Noor" asutamine (2002/29)
Ettekanne - Mati Jürisson
Kaasettekanne - kultuuri-ja spordikomisjon

Kuula salvestust

20. Konkursi "Värvid linna" pikendamine (2002/32)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

21. Volikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber

Kuula salvestust

Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu istung toimub 29.11.2002.a. algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis, Linnu tn.2

 

 


 

 

 

Viljandi Linnavolikogu 27.12.2002.a. istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27. detsembril 2002 algusega kell 16.00 linnavolikogu saalis Linnu tn.2

Istungi avamine

Kuula salvestust

Päevakorra kinnitamine
Kuula salvestust


Asendusliikme kinnitamine
Kuula salvestust

1. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2000 otsuse nr.141 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine (2002/42)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2.1. Linnu tn.4, 4A (2002/43)
2.2. Reinu tee 5 (2002/44)
2.3. Oru tn.8 (2002/45)
2.4. Jakobsoni tn.75A (2002/46)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

3. Munitsipaalvara võõrandamine (2002/50)
3.1. Riia mnt.26
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust


4. Konkursi "Lilled linna" juhendi kinnitamine (2002/57)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

5. Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - õiguskomisjon

Kuula salvestust

6. Viljandi linna soojusenergia hinna reguleerimise korra kinnitamine (2002/51)
Ettekanne - Karl Õmblus
Kaasettekanne - eelarve-ja arengukomisjon

Kuula salvestust
7. Pädevuse delegeerimine
7.1. Eelnõu 2002/52
7.2. Eelnõu 2002/53
Ettekanne - Peep Aru
Kaasettekanne - linnamajandus-ja keskkonnakomisjon

Kuula salvestust

9. Eluruumi üürilepingu pikendamine (2002/49)
Ettekanne - Helmen Kütt
Kaasettekanne - sotsiaal-ja tarbijakaitsekomisjon

Kuula salvestust

10 MA Viljandi Kultuurimaja põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (2002/56)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

Kuula salvestust

11. Viljandi linna esindajatele asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu (2002/55)
Ettekanne - Ene Pius
Kaasettekanne - õiguskomisjon

Kuula salvestust

12. Linnavolikogu kirjavahetus
Ettekanne - Arnold Kimber

Kuula salvestust

Linnavalitsuse informatsioon
Kuula salvestustArnold Kimber
Viljandi Linnavolikogu esimees