Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2019

NB! Istungite salvestusi saab vaadata Internet Exploreriga. Google Chromega toimib kui brauser vastavalt seadistada.

Tahvelarvutitest ja telefonidest istungite salvestusi hetkel näha ei saa. Vabandame!

 

 

Viljandi Linnavolikogu 19. detsembri 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)


Viljandi Linnavolikogu 28. novembri 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 


Viljandi Linnavolikogu 31. oktoobri 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 1. Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 (2019/190-1), II lugemine
 2. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 (2019/189-1), II lugemine
 3. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2017 otsuse nr 7 „Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord" muutmine (2019/208)
 4. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2019/204-1), II lugemine
 5. Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord (2019/209)
 6. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (2019/207)
 7. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2019/205)
 8. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2019/206)
 9. Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 80 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu koosseisu kinnitamine" muutmine (2019/210)
 10. Volikogu kirjavahetus
 11. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 26. septembri 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

Viljandi Linnavolikogu 29. augusti 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

 1. Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 (2019/190), I lugemine
 2. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 (2019/189), I lugemine
 3. Viljandi vallalt Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate ostmine (2019/198)
 4. Loa andmine riigihanke „Teenuse kontsessiooni andmine reklaami eksponeerimiseks" hankelepingu sõlmimiseks (2019/192)
 5. Loa andmine Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoonesse sisustuse ostmiseks (2019/191)
 6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnavalitsusele sõiduauto liisimiseks (2019/196)
 7. Kinnistu võõrandamine (2019/195)
 8. Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine (2019/197)
 9. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2019/194)
 10. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni ja majanduskomisjoni esimehe, aseesimehe ning revisjonikomisjoni liikme valimine (2019/193)
 11. Volikogu kirjavahetus
 12. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 20. juuni 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 1. Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine (2019/180)
 2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnavalitsusele sõiduauto liisimiseks (2019/186)
 3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnahooldusele traktori liisimiseks (2019/185)
 4. Loa andmine varaliste kohustuse võtmiseks regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamisel perioodil 2019-2022 (2019/178)
 5. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/181)
 6. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/182)
 7. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/183)
 8. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/184)
 9. Kinnistu võõrandamine (2019/177)
 10. Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted (2019/165-1), II lugemine
 11. Taotluse esitamine liitumiseks UNESCO loovlinnade võrgustikuga „Folk art and Crafts" kategoorias (2019/179)
 12. Nõusolek Viljandi Vaba Waldorfkoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks (2019/176)
 13. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine (2019/188)
 14. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" täiendamine (2019/187)
 15. Volikogu kirjavahetus
 16. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 30. mai 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

 

Viljandi Linnavolikogu 25. aprilli 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 
14. Sõnavõtud
 

Viljandi Linnavolikogu 28. märtsi 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 


Viljandi Linnavolikogu 28. veebruar 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 1. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2019/153)
 2. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2019/144)
 3. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras (2019/152)
 4. Kinnistule aadressiga Reinu põik 5 hoonestusõiguse seadmine (2019/151)
 5. Kinnistule aadressiga Reinu põik 7 hoonestusõiguse seadmine (2019/150)
 6. Kinnistule aadressiga Reinu tee 30 hoonestusõiguse seadmine (2019/149)
 7. Kinnistule aadressiga Reinu tee 34 hoonestusõiguse seadmine (2019/148)
 8. Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu kehtestamine (2019/146)
 9. Liikluspindade kohanime ja ruumikuju määramine (2019/147)
 10. Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2019/145)
 11. Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise kord (2019/142)
 12. Volikogu kirjavahetus
 13. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 31. jaanuari 2019. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 
15. Sõnavõtud