Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2018

 

NB! Istungite salvestusi saab vaadata Internet Exploreriga. Google Chromeiga toimib kui brauser vastavalt seadistada.

Tahvelarvutitest ja telefonidest istungite salvestusi hetkel näha ei saa. Vabandame!

 

Viljandi Linnavolikogu 20. detsembri 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)


Viljandi Linnavolikogu 29. novembri 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 1. Viljandi linna 2018. aasta II lisaeelarve (2018/122)
 2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2018/121)
 3. Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2018/119)
 4. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2018/117)
 5. Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (2018/118)
 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine (2018/120)
 7. Viljandi Lasteaed Midrimaa liitmine Viljandi Lasteaiaga Mesimumm (2018/109-1), II lugemine
 8. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2018/116)
 9. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine ja täiendamine (2018/123)
 10. Volikogu kirjavahetus
 11. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 

Viljandi Linnavolikogu 25. oktoobri 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 
12. Sõnavõtud 
 

Viljandi Linnavolikogu 27. septembri 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

 1. Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine (2018/79-2), III lugemine
 2. Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmine (2018/98)
 3. Kinnistu võõrandamine (2018/100)
 4. Hoonestusõiguse väljaostmine ja laenu võtmine (2018/101)
 5. Kinnistute vahetustehingu sõlmimise tähtaja pikendamine (2018/104)
 6. Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Viljandi Linnavalitsusele (2018/103)
 7. Viljandi Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (2018/102)
 8. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra täiendamine (2018/99)
 9. Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine (2018/105)
 10. Volikogu kirjavahetus
 11. Sõnavõtud 

Linnavalitsuse informatsioon

 

Viljandi Linnavolikogu 30. augusti 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

Viljandi Linnavolikogu 28. juuni 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

Viljandi Linnavolikogu 31. mai 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 
 
 

 

Viljandi Linnavolikogu 26. aprilli 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)


 

Viljandi Linnavolikogu 29. märtsi 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 

 

Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)

 1. Kohanime muutmine (2018/55)
 2. Riia mnt 55 mitteeluruumi nr 74 võõrandamine (2018/56)
 3. Reinu tee 15-27 korteriomandi võõrandamine (2018/57)
 4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamiseks (2018/60)
 5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna tänavate aastaringse hoolduse riigihanke korraldamiseks (2018/61)
 6. Lubade andmine Viljandi linna haridusasutustele toitlustusteenuse ostmiseks ja teenusega seotud linnavara valitsemiseks (2018/62)
 7. Viljandi linna kohalike teede nimekirja kinnitamine (2018/63)
 8. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine (2018/64)
 9. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (2018/54-1)
 10. Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2018/59)
 11. Viljandi maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärgi andmise korraldamise delegeerimine (2018/58)
 12. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine (2018/65)
 13. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe ja aseesimehe valimine (2018/66)
 14. Volikogu kirjavahetus
 15. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

Viljandi Linnavolikogu 25. jaanuari 2018. aasta istung raekojas (Linnu tn 2)