VILJANDI LINNA 2021. AASTA EELARVE

Lühiülevaade 2021. a algsest eelarvest

Lühiülevaade 2021. aasta eelarve täitmisest

 

Viljandi linnaeelarve info ja erinevate näitajate tabelid ning graafikud leiate ka andmeväravast (vt vasakul menüüs).

 

KEHTIV EELARVE

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete IV muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 20.12.2021 määrus nr 41)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete III muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 04.10.2021 määrus nr 39)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete II muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 28.06.2021 määrus nr 30)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete I muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 22.03.2021 määrus nr 4)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2021 määrus nr 2)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

____________________________

Linnavolikogus kinnitatud eelarve

Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine
(Viljandi Linnavolikogu 23.09.2021 määrus nr 116)

Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine
(Viljandi Linnavolikogu 17.06.2021 määrus nr 111)

Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine
(Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrus nr 100)

____________________________

EELARVE TÄITMINE

Eelarveandmik ehk kvartaliaruanne 2021. aasta 9 kuud

Saldoandmike infosüsteemi aruanded

____________________________

2021. A EELARVE MENETLEMINE

Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve
(esitatud linnavolikogule 06.09.2021)

Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve
(esitatud linnavolikogule 31.05.2021)

Viljandi linna 2021. aasta eelarve II lugemine
(esitatud linnavolikogule 11.01.2021)

Viljandi linna 2021. aasta eelarve I lugemine
(esitatud linnavolikogule 30.11.2020)

___________________________________________________

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõude menetlemine

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend
eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

2021. A TEGEVUSTOETUSED JA KOHAMAKSUMUSED

2021. aasta tegevustoetuste otsused
(Viljandi Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldus nr 501)

 

2021. aasta õppekoha tegevuskulu maksumused
Viljandi linna munitsipaalasutustes

(Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2021 korraldus nr 59)

___________________________________________________

2021. A RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi kasutamise koondtabel 

Reservfondi kasutamise kord

___________________________________________________

2021. A EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED

Viljandi Linnavalitsuse 07.09.2020 määrus nr 12 
Viljandi linna 2021. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2021. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

Lisad Excel-vormingus Amphora sisekeskkonnas

___________________________________________________

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajad koostavad eelarve VeeRa veebirakenduses: https://app.veera.eu/ 

Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga või elektroonilise ID-ga.

___________________________________________________

ÕIGUSAKTID

___________________________________________________