Eakate tasuta linnatrantsport

13.06.18

 

Kirjeldus

Eakate tasuta linnatransporti on õigus kasutada üle 65 aasta vanustel Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavatel pensionäridel ühes kalendrikuus 14 sõidukorda. Kalendriaastas ettenähtud tasuta sõidukorrad summeeritakse ja kantakse linna poolt väljastatud sõidukaardile igal aastal 1. jaanuariks.

Lähtudes eaka tervislikust seisundist on juhtumipõhiselt võimalik taotleda tasuta sõidukordade arvu suurendamist neil eakatel, kellel on liikumisfunktsiooni kõrvalekallet tõendav puude raskusastme otsus või arsti poolt väljastatud tõend. 

Vähekindlustatud leibkondadel on võimalik sagedastel raviprotseduuridel käimiseks või muudeks hädavajalikeks transpordikuludeks taotleda ka ühekordset toetust.

Toetuse kestvus

Taotlejale väljastatakse sõidukaart Viljandi Päevakeskusest aadressil Tallinna tn 5, Sakala Keskuse II korrus. Esimene väljastatav elektrooniline sõidukaart on eakatele tasuta. Kaardi kehtivusaeg ei ole piiratud.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse 18.01.2016 üldkorraldus nr 25 "Eakate linnatranspordi toetuse tasuta lisasõidukordade määra kehtestamine ja toetuse määramise aluste kinnitamine"

Kontaktisikud

Sõidukaardid

Viljandi Päevakeskus
e-post: vpk@viljandi.ee
telefon: +372 433 3940

Tallinna tn 5, Sakala Keskuse II korrus 

Lisasõidukorrad

Silvi Reimann
puuetega inimeste hoolekande spetsialist
e-post: silvi.reimann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

J. Laidoneri plats 5a, ruum 1

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Sõidukaardi taotlemiseks on vajalik minna Viljandi Päevakeskusesse Tallinna tn 5, Sakala Keskuse II korrus. Kaartide väljastamine toimub tööpäevadel kell 10.00-15.00.

Lisasõidu taotlemiseks on vajalik minna Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

Vastuvõtt: E, N kell 9-11.30 ja 13.30-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • Sõidukaardi taotlemisel esitada isikut tõendav dokument.

Lisasõidu taotlemiseks 

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendav dokument;
  • liikumisfunktsiooni kõrvalekallet tõendav puude raskusastme otsus või arsti poolt väljastatud tõend. 

Tulemus

Õigustatuse korral väljastatakse sõidukaart.

Õigustatuse korral suurendatakse eaka tasuta sõidukordade arvu.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.