« Zurück

Linna arengudokumentide avalik väljapanek

Viljandi linna arengustrateegia 2030+, Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 avalik väljapanek toimub 2. - 20. septembrini.

Dokumentidega saab tutvuda Viljandi linna koduleheküljel www.viljandi.ee/arengudokumendid, linnavalitsuse sekretäride juures aadressidel Linnu 2 ja Johan Laidoneri plats 5 ning Viljandi Linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1.

Avaliku väljapaneku ajal kuni 20. septembrini k.a. on kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid saates need Viljandi linna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, 71020 Viljandi.

Avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimub 25. septembril algusega kell 17.30 Viljandi raekoja II korruse saalis.

Info: linnaarengu spetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee