Männimäe lasteaed otsib lasteaiaõpetajaid

02.07.20

Viljandi Lasteaed Männimäe kuulutab välja konkursi 2 lasteaiaõpetaja leidmiseks:

  • lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohale

Kvalifikatsiooninõuded kandidaadile: kõrgharidus ja pedagoogiline kompetentsus vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele  RT I, 03.09.2013, 4 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" § 18.

Avaldus, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 31.08.2020.a. elektroonselt info@mannimae.ee

Täiendav info telefonil 5333 2297

Tööleasumise aeg on september 2020.