Vabad töökohad

Lasteaed «Karlsson» võtab tööle lasteaiaõpetaja

Viljandi Lasteaed Karlsson vajab õppeaasta lõpuni lasteaiaõpetaja asendajat.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada
hiljemalt 30. jaanuariks 2017 aadressil Kesk-Kaare 19, Viljandi 71015 või e-postile karlsson@viljandi.ee

Info tel. 5347 1735

Konkurss Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori ametikohale

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi (Kesk-Kaare 17, Viljandi) direktori ametikohale.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
  • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus õppeasutuse juhtkonnaliikmena;
  • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
  • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisoskus;
  • kasuks tuleb andragoogi kutsetunnistuse olemasolu.

Täiendav info haridus- ja kultuuriameti juhatajalt tel 435 4763 või e-post mall.koiv@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 8. veebruariks k.a. Viljandi Linnavalitsusele Linnu 2, 71020Viljandi või e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee