Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti.

Lastekaitsespetsialisti põhiülesanneteks on Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • sotsiaaltöö alane kõrgharidus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • sõiduauto kasutamise valmidus (B-kategooria juhiload).

 

Lastekaitsespetsialisti peamised ülesanded:

 • Sotsiaalnõustamine
 • Juhtumitöö korraldamine
 • Eestkostja ülesannete täitmine
 • Dokumentide menetlemine
 • Andmete kogumine, aruandlus
 • Lastega perede tugiisikutöö koordineerimine

 

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info ametijuhilt Livia Kask tel 435 4766.

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 7. septembriks k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti spetsialisti.

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Spetsialisti põhiülesandeks on kinnisvara haldusameti tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude koostamine, aruandluse pidamine, kuluefektiivse arvete käitlemise läbiviimine, elektrooniliste töötaotluste ja ennetavate hoolduste graafikute sisestamine elektroonilisse hoolduspäevikusse ning tarbimisandmete edastamine teenusepakkujatele. Lisaks majandusameti ja Viljandi Linnahoolduse Viljandi linna avaliku ruumi heakorda puudutavate töötaotluste sisestamine elektroonilisse hoolduspäevikusse.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus;

- vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;

- soovitavalt eelnev erialane praktiline töökogemus;

- väga hea arvuti kasutamise oskus sh kontoritarkvara kasutamine (eriti tabelarvutustarkvara ja tekstitöötlustarkvara);

- suur töövõime, oskus töötada stabiilselt ja kvaliteetselt ka pingeolukorras;

- oskus otsida ja leida uusi lahendusi ning neid ellu rakendada;

- väga hea eneseväljendamise oskus kõnes ja kirjas.

 

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

 

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-kiri andres.magi@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 24. augustiks 2018 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee