« Zurück

Viljandis algab aia- ja haljastusjäätmete äravedu

Viljandi linna tasuta aia- ja haljastusjäätmete äravedu toimub sel kevadel 20.-24. aprillini ja 4.-8. maini.
 
Selleks, et saavutada aia- ja haljastusjäätmete äraveoga hea tulemus, on vajalik väga täpselt jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.
 
Viljandi linn on jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. Äravedu toimub piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid piirkonnas, mis jääb Põltsamaa tee ja Uueveski tee ning Carl Robert Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele.
Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi ühe korra. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval. Nii ei jää see järgmist veokorda ootama.
 
Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusega, et puudub kogumist takistav piire. Jäätmeveoauto teie kinnistule ei sõida ja lehekotte hoovist ära ei koristata. Juhime tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehekotid jäeti maha.
 
Kogutud okste ja lehekottide asukohta ei ole vaja eelnevalt registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade ning üldharidus- ja huvikoolide territooriumitelt. 
 
Et vältida segaolmejäätmete lehekotti peitmist, lõigatakse kotid enne tühjendamist katki. Kui lehtede ja haljastusprahi seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära ei viida.
 
Aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole mitte kellelegi kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa aiajäätmeid kompostida oma kinnistul ning mitte anda üle neid vedamiseks jäätmejaama. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas, aga toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris. Kompostimisel tuleks arvestada sellega, et kompostimisaun või -nõu asuks naaberkinnistust mõne meetri kaugusel, et ära hoida ebameeldivast lõhnast põhjustatud häiringuid.
 
Eraisikud, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linnas, saavad aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama tasuta üle anda, kuid eriolukorraga seoses on AS Eesti Keskkonnateenused palunud ilma tungiva vajaduseta jäätmejaama külastamist vältida või see edasi lükata, vältimaks nakatumist ja viiruse levikut inimestelt inimestele või jäätmete kaudu. Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud E-R kella 9-18, L 9-15, infotelefon 435 5025. 
 
Viljandi linna jäätmehoolduseeskirja alusel võib aia- ja haljastujäätmeid oma kinnistul põletada ajavahemikus 1. aprillist kuni 2. maini ja 15. septembrist kuni 1. novembrini täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.
 
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Iris Saar, telefon 435 4718, e-post iris.saar@viljandi.ee
 
Veopäevade kava ja piirkonnad on märgitud kaardil.
E – 20. aprill, 4. mai
T – 21. aprill, 5. mai
K – 22. aprill, 6. mai
N – 23. aprill, 7. mai
R – 24. aprill, 8. mai