« Zurück

Viljandi Linnavalitsuse istungil 30.03.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isikunimel asjade ajamiseks ja arvelduskontokasutamiseks ja käsutamiseks;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Tallinna Spordiseltsile Kalev Tennisekooli projektlaagrite korraldamiseks Viljandi linnas juhu, kui nende toimumise ajaks on vabariigis kehtiv eriolukord lõppenud;
 • kinnitada ajutiselt Viljandi Kunstikooli direktori ametikohale Laineli Parrest alates 13.04.2020 kuni direktor Kadri Kallasti ametisse asumiseni.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 27.08.2004 määruse nr 69 «Kohanimede määramise kord» kehtetuks tunnistamine»;
 • määrata 2020. aasta restaureerimistoetused järgmiselt:
 1. J. Laidoneri plats 7 korter 5 akende (5 tk) restaureerimiseks 800 eurot. Taotleja Rene Mainsoo.
 2. Lutsu tn 8/Pikk tn 23 akende (2 tk) vahetamiseks 400 eurot. Taotleja Margus Rekor.
 3. Pikk tn 9 tänavapoolse välisukse vahetamiseks 500 eurot. Taotleja Viljandi linn, Pikk tn 9 korteriühistu.
 4. C. R. Jakobsoni tn 35 hoone välisuste (2 tk) restaureerimiseks 1000 eurot. Taotleja Viljandi linn, C.R. Jakobsoni tn 35 korteriühistu.
 5. Tasuja pst 4 akende (19 tk) restaureerimiseks 3800 eurot. Taotleja Modify OÜ.
 6. J. Laidoneri plats 1 hoone krohvimiseks ja värvimiseks 2000 eurot ja piirdeaia ehitamiseks 2000 eurot. Taotleja Viljandi linn, J. Laidoneri plats 1 korteriühistu.
 7. Lossi tn 30 tänavapoolse välisukse restaureerimiseks 1000 eurot. Taotleja Viljandi linn, Lossi tn 30 korteriühistu.
 8. Kauba tn 1a hoone puitakna valmistamiseks (plastikraamiga akna asemele) 100 eurot. Taotleja Markus Peter Nagel.
 9. Lossi tn 11 korter 4 akende (4 tk) restaureerimiseks 800 eurot ja tänavapoolse välisukse restaureerimiseks 800 eurot. Taotleja Kruval OÜ.
 10. Tartu tn 28 hoone akende (3tk) restaureerimiseks 600 eurot ja uste (3 tk) restaureerimiseks 1100 eurot. Taotleja Kermo Jürmann.
 11. Koidu tn 8 hoone värvimiseks 2000 eurot. Taotleja Viljandi linn, Koidu tn 8 korteriühistu.
 12. Lutsu tn 3 hoone akende (5 tk) restaureerimiseks 1000 eurot. Taotleja Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing MTÜ.
 13. Posti tn 42 hoone värvimiseks 1000 eurot. Taotleja Tiina Viir.
 14. Väike tn 13a korter 16 akna restaureerimiseks 100 eurot. Taotleja Gunnar Sindi.
 15. Tartu tn 24 hoone tänavapoolse välisukse restaureerimiseks 800 eurot. Taotleja Aasa Külalistemaja OÜ.
 16. Posti 24 hoone akende värvimiseks 500 ja fassaadi värvimiseks 1500 eurot. Taotleja Kristjan-Henn Riet.
 17. Posti tn 2/Tallinna tn 14 hoone Tallinna tänava poolse piirdeaia rekonstrueerimiseks 500 eurot. Taotleja Hanna Laura Luik.
 18. J. Laidoneri 7 korter 2  akende (4 tk) restaureerimiseks 700 eurot. Taotleja Sander Kuusk;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Pirni tn 19 püstitatava abihoone ehitusprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Vaksali tn 20 eluruumi nr 6A enampakkumise korras võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Valuoja pst 17 eluruumi nr 27 enampakkumise korras võõrandamine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • tühistada riigihanke «Arboristitööd» osas 3 (Raietööd kalmistutel) kõik pakkuja XR Invest OÜ ja tema esitatud pakkumusega seotud otsused.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist